Τμηματάρχης: Τοπάλης Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 3412907
Γραφείο Οδοκαθαρισμού: 210 3452551
1η Δημοτική Κοινότητα: 210 3224890
2η Δημοτική Κοινότητα
: 210 7564796
3η Δημοτική Κοινότητα
: 210 3451281
4η Δημοτική Κοινότητα
: 210 5152144
5η Δημοτική Κοινότητα
: 210 8611404
6η Δημοτική Κοινότητα
: 210 8677178
7η Δημοτική Κοινότητα
: 210 6998833
E-mail
[email protected]

 • Μεριμνά για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου και των κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, υλοποιώντας τα προγράμματα οδοκαθαρισμού, ανά τομείς, σύμφωνα με τις ανάγκες των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων.
 • Μεριμνά για το συνεχές άδειασμα και καθαρισμό των επιστήλιων και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων,
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό των Λαϊκών Αγορών.
 • Συγκεντρώνει τα απορρίμματα σε προγραμματισμένους χώρους φόρτωσης και σε συνεργασία με το Τμήμα Αποκομιδής, Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας συντονίζει τις ενέργειές του για την άμεση αποκομιδή των πάσης φύσεως απορριμμάτων.
 • Φροντίζει για τη συλλογή και απομάκρυνση των ογκωδών αντικειμένων από τους κοινόχρηστους χώρους.
 • Φροντίζει για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου που ανήκουν στην ευθύνη του Δήμου Αθηναίων (άλση, πλατείες, νησίδες, κλπ) και μεριμνά για την απομάκρυνση κάθε ξένου αντικειμένου (σκουπίδια) από αυτούς.
 • Φροντίζει για την καθαριότητα των αυλαίων χώρων εκκλησιών, των πλακόστρωτων και των υπόγειων διαβάσεων.
 • Μεριμνά για τη στελέχωση με κατάλληλο προσωπικό των δημοτικών αφοδευτηρίων.
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό και την επισκευή των εγκαταστάσεων (υδραυλικών-αποχέτευσης-ηλεκτρολογικών) των αφοδευτηρίων ειδοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες τεχνικές Διευθύνσεις του Δήμου.
 • Φροντίζει για την έγκαιρη παραλαβή των απαραίτητων υλικών λειτουργίας των αφοδευτηρίων.
 • Ελέγχει την καλή λειτουργία των αυτοκαθαριζόμενων τουαλετών που λειτουργούν σε διάφορα σημεία της πόλης
 • Επιμελείται αιτημάτων πολιτών, αρμοδιότητας του, τα οποία λαμβάνει από το ηλεκτρονικό σύστημα CRM, φροντίζοντας για την έγκαιρη αποστολή των απαντήσεων προς τους ενδιαφερομένους, μέσω των ανταποκριτών CRM. Ομοίως επιμελείται των υποδείξεων του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας Εργασίας και των αντίστοιχων απαντήσεων προς αυτό. Απαντά σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών.

πληροφορίες