/

Γενικός Γραμματέας

  • Έχει την ευθύνη των αρμοδιοτήτων με τις οποίες εξουσιοδοτείται από τον Δήμαρχο με απόφασή του.
  • Προΐσταται όλου του προσωπικού του Δήμου και ασκεί ανώτατη εποπτεία και έλεγχο σε όλες τις δημοτικές Υπηρεσίες.

Γενικός Γραμματέας - Τσιατσιάμης Αθ. Αλέξανδρος

Τσιατσιάμης Αθ. Αλέξανδρος

Βιογραφικό:

Ο Αλέξανδρος Τσιατσιάμης είναι οικονομολόγος με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό στο Marketing. Είναι Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αθηναίων από τον Σεπτέμβριο του 2019. Ήταν ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της AT MANAGEMENT Funding & Development Consultants. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Συνεργασίας Ανάπτυξης και Ειδικός Γραμματέας για την Ανάπτυξη Διεθνών Προγραμμάτων στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρίας του Δ.Α., καθώς και στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Αθηναίων. Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης και συγχρηματοδότησης έργων, του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της διαχείρισης προγραμμάτων και έργων της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών (ECAC, EuropeAid, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΗΕ κ.λπ.), κατά την προετοιμασία, υποβολή και παρακολούθηση αναπτυξιακών προτάσεων για δημόσιες και τοπικές αρχές και την χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ, το συντονισμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων ερευνών – μελετών σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς και σε επενδυτικά – επιχειρηματικά σχέδια.

Είναι παντρεμένος με τη δημοσιογράφο κα Ματίνα Βεντούρα.

Τηλέφωνα: 210 5277075 – 210 5277076

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα

Τμηματάρχης: Παπαγεωργίου Ευθυμία
Τηλέφωνο: 210 5277604, -605, -607, -608
E-mail: [email protected]

  • Συντονίζει τις ενέργειες για την αποτελεσματική και άμεση υλοποίηση των εντολών και αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα προς όλες τις υπηρεσίες.
  • Παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει τα διοικητικά έγγραφα προς υπογραφή από τον Γενικό Γραμματέα
  • Επιμελείται της παρακολούθησης και διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας του Γενικού Γραμματέα,
    τηρώντας το σχετικό πρωτόκολλο και αρχείο.
  • Τηρεί κάθε είδους αρχείο προς χρήση του Γενικού Γραμματέα.
  • Μεριμνά διά των ανταποκριτών του τμήματος για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).

Διευθύνσεις που υπάγονται στο Γενικό Γραμματέα:

πληροφορίες

Λιοσίων 22, ΤΚ 104 38

210 5277075 [email protected]