/

Δια Βίου Μάθηση

Επενδύουμε στη γνώση

Η ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μαθησιακές ευκαιρίες και σε ποικιλία μαθησιακών εμπειριών για τα άτομα κάθε ηλικίας αποτελεί κεντρικό στόχο του Δήμου Αθηναίων.

Η δια βίου μάθηση περιλαμβάνει κάθε είδους μαθησιακή δραστηριότητα -τυπική, μη τυπική ή άτυπη- η οποία έχει συγκεκριμένο σκοπό, πραγματοποιείται σε συνεχιζόμενη βάση και έχει στόχο τη βελτίωση της γνώσης, των προσόντων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων. Η δια βίου μάθηση μπορεί να πραγματοποιείται σε διάφορα περιβάλλοντα, εντός ή εκτός των τυπικών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει στους πολίτες προγράμματα και δράσεις σε χώρους που λειτουργούν ως σύγχρονοι εκπαιδευτικοί κόμβοι:

  1. Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
  2. Εργαστήριο ΠΟΙΩ
  3. Innovathens