/

Παιδί

Πόλη φιλική σε όλα τα παιδιά


Τα παιδιά είναι πολίτες

Στην Αθήνα όλα τα παιδιά είναι ίσα, με ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες. Οι υποδομές, οι υπηρεσίες και οι δράσεις του Δήμου Αθηναίων φροντίζουν να το εξασφαλίσουν από ένα ευρύ δίκτυο παιδικών χαρών μέχρι τις παιδικές εξοχές και από τα κέντρα δημιουργικής μάθησης μέχρι τα εκπαιδευτικά προγράμματα οι μικροί δημότες έχουν την ευκαιρία να εκπαιδεύονται, να διασκεδάζουν και να δημιουργούν. Καλύπτουμε τις ανάγκες των οικογενειών και δίνουμε δημιουργική διέξοδο με ασφάλεια σε όλα τα παιδιά της πόλης.