/

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και Εγγραφές

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1859 με σκοπό τη φιλοξενία και περίθαλψη των εγκαταλελειμμένων βρεφών και νηπίων, την αποκατάστασή τους καθώς και την προστασία της μητέρας (έγγαμης και άγαμης). Για επτά χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του υπήρξε το μοναδικό τέτοιο Ίδρυμα στην Ελλάδα. Η ίδρυση και λειτουργία του είχε τεράστια απήχηση στην Αθηναϊκή κοινωνία της εποχής και πολλοί έσπευσαν να το ενισχύσουν οικονομικά στο έργο του.

Αποτέλεσε τον αρχικό πυρήνα της παιδιατρικής περίθαλψης στη χώρα μας καθώς και το πρώτο κέντρο εκπαίδευσης φοιτητών και ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας της παιδιατρικής. Κύρια μέριμνά του ήταν η προστασία, η ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των βρεφών και η κοινωνική αποκατάστασή τους. Αυτή αντιμετωπίστηκε κυρίως με υιοθεσίες και, όπου αυτό δεν ήταν εφικτό, με ανάδοχες οικογένειες. Υπολογίζεται ότι στο Βρεφοκομείο φιλοξενήθηκαν συνολικά, κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας του, περίπου πενήντα χιλιάδες (50.000) παιδιά.

Το 1964 δημιουργήθηκε εντός του κτιριακού συγκροτήματος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών στην οδό Πειραιώς 51, ο πρώτος Παιδικός Σταθμός. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 το Δημοτικό Βρεφοκομείο ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη για λειτουργία Παιδικών Σταθμών. Έτσι συμπληρώνεται ο σκοπός του με την ίδρυση Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων μητέρων.

Σήμερα ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο Παιδικών Σταθμών στη χώρα μας και τα Βαλκάνια και ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης, φιλοξενώντας καθημερινά περίπου 4.500 παιδιά.

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών είναι χώροι αγωγής, με κύριο σκοπό την παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής στα μικρά παιδιά της Αθήνας. Η παιδαγωγική μας φιλοσοφία στηρίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις, που υπαγορεύονται από τις επιστήμες της αγωγής.

Στοχεύουμε στη δημιουργία ενός παιδαγωγικού πλαισίου, που Θα βοηθά όλα τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, με την παροχή ίσων ευκαιριών και την εφαρμογή καινοτόμων παιδαγωγικών προγραμμάτων.

Στον παιδαγωγικό σχεδιασμό συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις που στοχεύουν, τόσο στην ομαλή ένταξη των παιδιών στον Παιδικό Σταθμό, όσο και στην αλληλεπίδραση του χώρου με το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Στους βασικούς στόχους των  Σταθμών του Δ.Β.Α. εντάσσονται προσπάθειες που στοχεύουν στην ενίσχυση των γονέων στο γονεϊκό τους ρόλο, με την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

Οι αιτήσεις εγγραφών για παιδιά που επιθυμούν να φιλοξενηθούν στους σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησής σας, θα λάβετε μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει ως “email επικοινωνίας για την πορεία της αίτησης”, το οποίο και θα επιβεβαιώνει την καταχώρησή της.

Στην ίδια διεύθυνση e-mail θα λάβετε ειδοποίηση σχετικά με την αξιολόγηση της αίτησής σας, αν, δηλαδή, είναι πλήρης ή όχι ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση ελλιπών ή λανθασμένων δικαιολογητικών, θα παρέχεται χρονικό περιθώριο τριών (3) εργάσιμων ημερών για τη διόρθωση και επανυποβολή της. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι η αξιολόγηση της αίτησής σας ολοκληρώνεται είτε με την απόρριψή της – στην περίπτωση που δεν έγιναν τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις- είτε με την έγκρισή της, το οποίο σημαίνει πληρότητα της αίτησης ως προς τα δικαιολογητικά και όχι εγγραφή του παιδιού σε παιδικό σταθμό.

Μπορείτε πάντα να βλέπετε την αίτησή σας και την πορεία της κάθε φορά που συνδέεστε στην πλατφόρμα paidikoi.dbda.gr με τους κωδικούς TAXIS.

Εάν η αίτηση είναι επιτυχής, θα ειδοποιηθείτε μέσω e-mail για την εγγραφή του παιδιού σας στον παιδικό σταθμό φιλοξενίας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε µε το Τμήμα Επιλογής αιτήσεων & Παρακολούθησης εγγραφών, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]