/

Κοινωνία των πολιτών

συνΑθηνά και χείρα κίνει

Έχεις ιδέες για το πώς να κάνεις την πόλη σου καλύτερη; Θέλεις και ξέρεις πώς να στηρίζεις και να βοηθάς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες; Θέλεις να διοργανώσεις δράσεις και να ενεργοποιήσεις και άλλους κατοίκους για τη βελτίωση της δική σου γειτονιάς; Ό,τι και αν σκέφτεσαι για να συμπράξεις στη βελτίωση της πόλης μας, είσαι ο ενεργός πολίτης που η Αθήνα χρειάζεται.
Ο Δήμος Αθηναίων αναγνωρίζει και ενθαρρύνει τη συμβολή των ενεργών πολιτών στην αντιμετώπιση των σύγχρονων αστικών προκλήσεων, καθώς αποτελούν βασικό πυλώνα για τις δράσεις του. Με τη βοήθειά των ενεργών πολιτών ο Δήμος προωθεί ένα πολύχρωμο μωσαϊκό δράσεων και πρωτοβουλιών, οι οποίες συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής της Αθήνας.

Ο Δήμος Αθηναίων επιδιώκει να:
• Αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ενεργούς πολίτες, τις ομάδες και τις οργανώσεις.
• Διευκολύνει και να προωθήσει την εθελοντική προσφορά των δημοτών της πόλης.
• Υποστηρίξει κάθε πρωτοβουλία που καλυτερεύει τη ζωή στην πόλη
• Αξιοποιήσει και να διδαχθεί από την εμπειρία των οργανώσεων στο πεδίο δράσης τους.
• Συμβάλλει στην κινητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή περισσοτέρων πολιτών.

πληροφορίες