/

3η ΗλικίαΗ Τρίτη ηλικία στην πρώτη γραμμή

Στη σύγχρονη εποχή, η θέση των ηλικιωμένων στην κοινωνία είναι διαφορετική απ’ ότι παλαιότερα. Μπορεί ο ηλικιακός προσδιορισμός 60 και άνω να εντάσσει κάποιον στην “τρίτη ηλικία”, ωστόσο πρόκειται για μια περίοδο εξίσου δημιουργική, παραγωγική και δυναμική στη ζωή των ανθρώπων. Μια περίοδο κατά την οποία αξίζει στον καθένα να ζει αξιοπρεπώς και να απολαμβάνει μια ποιοτική ζωή.
Ο Δήμος Αθηναίων στέκεται σταθερά δίπλα στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας εξασφαλίζοντας την τήρηση των βασικών αρχών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τους ηλικιωμένους που αφορούν στην ανεξαρτησία, την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων στα κοινά, τη δυνατότητα εκπλήρωσης των προσωπικών στόχων, τη φροντίδα και την αξιοπρέπεια.
Στο πλαίσιο αυτό η δημοτική αρχή ενδυναμώνει τις δομές και τις δράσεις υποστήριξης, φροντίδας, τόνωσης της αυτοπεποίθησης, ενίσχυσης του αισθήματος ανεξαρτησίας, αυτάρκειας, προσφοράς και κοινωνικής συμμετοχής. Η λειτουργία των Λεσχών Φιλίας, που λειτουργούν ως αντίδοτα στη μοναξιά δίνοντας την ευκαιρία στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να μην επιτρέψουν στον εαυτό τους να αποσυρθούν από την ζωή, να γίνουν από μόνοι τους πιο δραστήριοι, πιο δυνατοί και η ενίσχυση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, μέσω του οποίου εξυπηρετούνται ηλικιωμένα και άτομα AμεA, κατά βάση μοναχικά και χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον και με σοβαρά προβλήματα υγείας, αποτελούν ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης προς τους δημότες της τρίτης ηλικίας.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν και παραμένει η στήριξη και κοινωνική ενεργοποίηση της τρίτης ηλικίας και η διασφάλιση μιας αξιοπρεπούς καθημερινότητας προκειμένου οι ηλικιωμένοι να είναι αυτόνομοι, υγιείς και ενεργοί πολίτες.

πληροφορίες

Αγίου Κωνσταντίνου 14, Ομόνοια

2105210640 [email protected]