/

Κ.Ε.Π.

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Στο Δήμο Αθηναίων λειτουργούν εννέα (9) Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Τα εννέα (9) Κ.Ε.Π. του Δήμου Αθηναίων:

 • Κ.Ε.Π 1ης Δημοτικής Κοινότητας (Ακαδημίας 88)
 • Κ.Ε.Π 2ης Δημοτικής Κοινότητας (Κασομούλη 33, Ν. Κόσμος)
 • Κ.Ε.Π 3ης Δημοτικής Κοινότητας (Κειριαδών 70, Πετράλωνα)
 • Κ.Ε.Π 4ης Δημοτικής Κοινότητας (Αυλώνος 26-28, Σεπόλια)
 • Κ.Ε.Π 5ης Δημοτικής Κοινότητας (Αγίας Λαύρας 24, Πατήσια)
 • Κ.Ε.Π 6ης Δημοτικής Κοινότητας (Αριστοτέλους 84, Πλ.       Βικτωρίας)
 • Κ.Ε.Π 7ης Δημοτικής Κοινότητας (Λ. Ριανκούρ 71, Αμπελόκηποι)
 • Κ.Ε.Π Δημοτικής αγοράς Κυψέλης (Φ. Νέγρη 42)
 • Κ.Ε.Π Συντάγματος (Όθωνος& Αμαλίας 10)

Σε εφαρμογή της υπ’ Α.Π.: 31769 ΕΞ 2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα οκτώ (8) εκ των εννέα (9) Κ.Ε.Π του Δήμου μας και ειδικότερα τα Παραρτήματα:

 • Κ.Ε.Π 1ης Δημοτικής Κοινότητας (Ακαδημίας 88)
 • Κ.Ε.Π 2ης Δημοτικής Κοινότητας (Κασομούλη 33, Ν. Κόσμος)
 • Κ.Ε.Π 3ης Δημοτικής Κοινότητας (Κειριαδών 70, Πετράλωνα)
 • Κ.Ε.Π 4ης Δημοτικής Κοινότητας (Αυλώνος 26-28, Σεπόλια)
 • Κ.Ε.Π 5ης Δημοτικής Κοινότητας (Αγίας Λαύρας 24, Πατήσια
 • Κ.Ε.Π 7ης Δημοτικής Κοινότητας (Λ. Ριανκούρ 71, Αμπελόκηποι)
 • Κ.Ε.Π Δημοτικής αγοράς Κυψέλης (Φ. Νέγρη 42)
 • Κ.Ε.Π Συντάγματος (Όθωνος& Αμαλίας 10)

λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ήτοι από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 07:30 έως και 20:00, με ώρες εξυπηρέτησης κοινού, από Δευτέρα έως Παρασκευή από 08:00 έως 19:30, καθώς και το Σάββατο από 08:00 έως 14:00, με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 08:00 έως τις 13:30.

Το Κ.Ε.Π 6ης Δημοτικής Κοινότητας (Αριστοτέλους 84 & Φερών) λειτουργεί με πρωινό και μόνο ωράριοήτοι από Δευτέρα έως και Παρασκευή 07:30 έως και 15:30, με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 07:45 έως 15:00.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την υπ.αριθ.πρωτ.: 31769 ΕΞ 2022/19.07.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα ΚΕΠ του Δήμου μας θα παραμείνουν κλειστά το Σάββατο 13/8/22.

«Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 31/3/2021  ενεργοποιήθηκε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – Gov.gr) η Πλατφόρμα Επισκέψεων ΚΕΠ για τον προγραμματισμό ραντεβού,  από τους πολίτες μέσω υπολογιστή/mobile συσκευής. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού  στο σύνολο των ΚΕΠ της χώρας. Περαιτέρω, μετά και την ως άνω ενεργοποίηση ο προγραμματισμός ραντεβού φυσικής εξυπηρέτησης στα ΚΕΠ εξακολουθεί να πραγματοποιείταικαι μέσω τηλεφώνου αλλά και μέσω της Πλατφόρμας Επισκέψεων rantevou.kep.gov.gr»

Στα ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων ο πολίτης μπορεί:

 • Τα Κ.Ε.Π συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εμβολιασμού covid-19. Οι ενδιαφερόμενοι, που ανήκουν στην τρέχουσα εμβολιαστική περίοδο, μπορούν να επισκέπτονται αυτοπροσώπως ή δια εκπροσώπου τους τα Παραρτήματά μας προκειμένου να προγραμματίζουν τα ραντεβού και των δόσεων του εμβολίου.
 • να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 • να καταθέσει αιτήσεις για τη διεκπεραίωση 1200 και πλέον πιστοποιημένων υποθέσεων αρμοδιότητος του Δήμου Αθηναίων καθώς και του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Οι πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ καθορίζονται μέσω κοινών αποφάσεων (ΚΥΑ) του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

Τη διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ, το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση και έχει την ευθύνη ειδοποίησης του αιτούντα για την παραλαβή.

Οι πιο δημοφιλείς διαδικασίες που μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει στα ΚΕΠ είναι:

 • Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης μέσω Εθνικού Δημοτολογίου
 • Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας και μεταδημοτεύσεις
 • Κατάθεση ή ακύρωση αίτησης ετεροδημότη
 • Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου
 • Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου και θανάτου
 • Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑΜΕΑ για τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας
 • Έκδοση και παραλαβή αντιγράφου άδειας οδήγησης και άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής
 • Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες)
 • Ανανέωση άδειας οδήγησης
 • Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
 • Χορήγηση Πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο
 • Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου οχήματος

Στοιχεία επικοινωνίας με ΚΕΠ

 
1ο ΚΕΠ – Κέντρο Αθήνας
Διεύθυνση: Ακαδημίας 88
Τηλέφωνα: 210 3845220, 210 3303235
Φαξ: 210 3303206, 210 3303732
Email[email protected]\

2ο ΚΕΠ – Ν. Κόσμος
Διεύθυνση: Κασομούλη 33
Τηλέφωνα: 210 9270203, 213 1321100
Φαξ: 210 9270228, 210 9270203
Email[email protected]

3ο ΚΕΠ – Πετράλωνα
Διεύθυνση: Κειριαδών 70
Τηλέφωνα: 210 3421280
Φαξ: 210 3421207, 210 3421480
Email[email protected]

4ο ΚΕΠ – Σεπόλια
Διεύθυνση: Αυλώνος 26-28
Τηλέφωνα: 210 5157500, 210 5157396
Φαξ: 210 5157288, 210 5157501
Email[email protected]\

5ο ΚΕΠ – Πατήσια  
Διεύθυνση: Αγίας Λαύρας 24 & Μητσάκη
Τηλέφωνα: 210 2280019, 2102283178
Φαξ: 210 2230670
Email[email protected]

6ο ΚΕΠ – Πλ.Βικτωρίας
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 84 & Φερρών
Τηλέφωνα: 210 8848142, 210 8848144
Φαξ: 210 8848143, 210 8848145
Email[email protected]

7ο ΚΕΠ – Αμπελόκηποι
Διεύθυνση: Πανόρμου & Λ. Ριανκούρ
Τηλέφωνα: 210 6990823
Φαξ: 210 6990634, 210 6990717
Email[email protected]

ΚΕΠ – Σύνταγμα
Διεύθυνση: Αμαλίας 2 & Όθωνος
Τηλέφωνα: 213 2027910, 213 2027907
Φαξ: 213 2027914
Email[email protected]

ΚΕΠ – Κυψέλη
Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 42, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, T.K 11361
Τηλέφωνα: 210 8259562
Φαξ: 210 8220037
Email[email protected]

σχετικά σημεία ενδιαφέροντος