/

Κοινωνική ΑλληλεγγύηΕίμαστε δίπλα σου, κανείς μόνος

Η στήριξη της κοινωνικής συνοχής και η αποφασιστική μάχη κατά της φτώχειας, μέσω μιας πολύπλευρης Κοινωνικής Πολιτικής, αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο Αθηναίων. Η ουσιαστική ενδυνάμωση των ασθενέστερων και η επανένταξη των αποκλεισμένων από την κοινωνία πολιτών επιτυγχάνεται μέσω σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης, σε μια προσέγγιση που χαρακτηρίζεται από σεβασμό, αξιοπρέπεια και διαφάνεια από τη μία, και σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης, από την άλλη, επιτρέπουν τη στήριξη των ασθενέστερων και την επανένταξη των αποκλεισμένων από την κοινωνία. Η προσέγγιση των δημοτών και κατοίκων γίνεται ολιστικά και με σεβασμό στην αρχή της μη διάκρισης λόγω φύλου, εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, αναπηρίας ή ηλικίας.

Για την υποστήριξη της κοινωνικής πολιτικής, ο Δήμος Αθηναίων δέχεται χορηγίες από μεγάλο δίκτυο χορηγών και υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα με τα οποία ενισχύει τις υπάρχουσες και δημιουργεί νέες δομές παροχής κοινωνικών υπηρεσιών.

Στο Δήμο Αθηναίων λειτουργεί η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 14, 10431 Αθήνα.
Τηλέφωνο: 210 5210637
E-mail: [email protected]

Επιπλέον, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων στην οδό Πειραιώς 35, αποτελεί τον πυρήνα της κοινωνικής αλληλεγγύης στην πόλη, αποτελώντας τον κατ’ εξοχήν φορέα όπου οι άνθρωποι που μπορούν να παρέχουν βοήθεια είναι κοντά σε αυτούς που την αναζητούν.
Τηλέφωνο: 210 5246515-6
E-mail: [email protected]

Στις υπηρεσίες του Κ.Υ.Α.Δ.Α. προς τους πολίτες συγκαταλέγονται:

Η έμπρακτη υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων της πόλης, μέσω της παροχής σίτισης, στέγασης, ρουχισμού, υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας κ.λπ.
Η διεξαγωγή ερευνών και μελετών και η αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.
Η ανάπτυξη νέων δομών, έτσι ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων της πόλης.

Από το 1998 λειτουργεί με τη συμβολή και τη διοικητική μέριμνα του Δήμου Αθηναίων το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά Υγεία”. Κύριες δραστηριότητες του είναι η εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης και αγωγής υγείας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες τόσο στη σχολική, όσο και στην τοπική κοινότητα, ο συντονισμός εκπαιδευτικών ομάδων και ομάδων ανάπτυξης δεξιοτήτων, η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις εξαρτήσεις και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Οι πολίτες τρίτων χωρών, μετανάστες και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων για ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική και ενημέρωση για κοινωνικά δικαιώματα. Το ΚΕΜ λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00 και για τη διευκόλυνση των εξυπηρετούμενων παρέχεται διερμηνεία σε διάφορες γλώσσες (αγγλικά, ουρντού, φαρσί).

Δείτε επίσης: Αξιοποίηση της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας για δράσεις καθαριότητας στον Δήμο Αθηναίων (Κωδ. Έργου/MIS 5165209)