/

Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων

Το Κέντρο για την Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας και των Πολλαπλών Διακρίσεων, λειτουργεί στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης “Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων”, στον άξονα Προτεραιότητας « Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχιας και των ΔιακρίσεωνΔιασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε. Π. «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τίθεται στην υπηρεσία όλων των πολιτών που το έχουν ανάγκη και συγκεκριμένα σε:

•  κάθε ενήλικα, ανεξαρτήτως φύλου, που έχει υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας (ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική, οικονομική και κοινωνική καταπίεση)
• 
άτομα που είναι αποδέκτες κακοποιητικής συμπεριφοράς εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος (ενδοοικογενειακή βία)

• 
άτομα που υπήρξαν θύματα πολλαπλών διακρίσεωνετανάστες, πρόσφυγες, ΑμΕΑ, άνεργοι, μονογονείς).

Στα πρότυπα των Συμβουλευτικών Κέντρων Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, το Κέντρο του Δήμου Αθηναίων παρέχει καθημερινή στήριξη μέσα από :

•  Την παροχή υπηρεσιών πρώτης γραμμής για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

•  Την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ανάδειξης του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών, και

•  Τον σχεδιασμό και πραγματοποίηση δράσεων σε τοπικό επίπεδο για την συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές του Δήμου Αθηναίων και για την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν στην:

•  ενημέρωση/πληροφόρηση για θέματα ισότητας των φύλων, έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων

•  κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή και νομική στήριξη (εξειδικευμένη στήριξη με την οπτική του φύλου) προς θύματα έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων,

  παραπομπή σε ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα κ.λπ.

•  προώθηση στην απασχόληση, και

•  παραπομπή προς άλλους φορείς για μια ολοκληρωμένη συμβουλευτική παρέμβαση και στήριξη βασισμένη στην οπτική του φύλου και τη συμπληρωματικότητα των ενεργειών.


Στις δραστηριότητες του Κέντρου περιλαμβάνονται επίσης και δράσεις δικτύωσης και ευαισθητοποίησης με εθνικούς και τοπικούς φορείς, που στοχεύουν στη διάδοση των υπηρεσιών του Κέντρου, στην κάλυψη των αναγκών των εξυπηρετούμενων ατόμων, στην προώθηση καλών πρακτικών και στην ανάπτυξη συνεργιών.


Οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

ΔευτέραΠαρασκευή 9:00 – 17:00

πληροφορίες

Αγίου Μελετίου και Λήθης 2, Αθήνα 112 51

210 8625 355, 210 8625 858 [email protected]