/

Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών

Ο «Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας & των παιδιών τους» του δήμου Αθηναίων ξεκίνησε τη λειτουργία του από τον Ιούνιο του 2013 και λειτουργεί καθημερινά όλο το 24ωρο. Ο Ξενώνας παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους ασφαλή φιλοξενία, σίτιση, ψυχοκοινωνική στήριξη και φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό (κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος, παιδαγωγός).
Στόχος του ξενώνα είναι η υποστήριξη, η ενδυνάμωση και η επανένταξη των γυναικών στην κοινότητα και στην αγορά εργασίας.
Η διαμονή έχει προσωρινό και μεταβατικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε γυναίκες κάθε ηλικίας, θρησκείας, εθνικότητας που έχουν υποστεί οποιαδήποτε μορφή έμφυλης βίας όπως: σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική βία.
Νομική συμβουλευτική και αρωγή παρέχονται μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου Αθηναίων, των Συμβουλευτικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ή άλλων φορέων οι οποίοι διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε φορείς προώθησης στην απασχόληση, εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.

Πληροφορίες για πρόσβαση και παραπομπή
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η διεύθυνση του Ξενώνα είναι απόρρητα για λόγους ασφαλείας και επομένως οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται:

  •  Στο Τμήμα Πολιτικών Ισότητας & Αντιμετώπισης Διακρίσεων Δήμου Αθηναίων τηλ.: 210 52.10.645 – 646
  • Στα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας τηλ.: 210 33.17.305-6, στο Πολύκεντρο τηλ.: 210 5202800
  • Στην 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900
  • Στην ιστοσελίδα www.womensos.gr