/

Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών & Προσφύγων

Συντονισμός για την κοινωνική ένταξη

Το Κέντρο Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (Athens Coordination Center for Migrant & Refugee issues – ACCMR) είναι ο πρώτος κόμβος συντονισμού στην Ελλάδα που φέρνει κοντά την τοπική αυτοδιοίκηση με την κοινωνία πολιτών, διεθνείς οργανισμούς και την κεντρική διοίκηση με στόχο τη διαμόρφωση καινοτόμων εργαλείων και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν την κοινωνική ένταξη και συνοχή σε τοπικό επίπεδο.
Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία, που γεννήθηκε μέσα από τη μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015, η οποία ανέδειξε σημαντικές ελλείψεις αναφορικά με πόρους, δομές και μηχανισμούς, ικανούς να διασφαλίσουν τη διαχείριση των ροών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Την περίοδο εκείνη η προσοχή στράφηκε προς τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως του πιο κοντινού στον πολίτη θεσμού, χωρίς όμως να υπάρχει ένα κεντρικό σχέδιο δράσης. Ο Δήμος της Αθήνας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ανέπτυξε Δομές, όπως το ACCMR, συντελώντας στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας συνεργασίας και προάγοντας θετικές αντιλήψεις.
Από τον Απρίλιο του 2020, η λειτουργία του ACCMR υποστηρίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη βάση τριμερούς συνεργασίας με τον Δήμο Αθηναίων. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2017.
Βασικούς άξονες δράσης του ACCMR αποτελούν η διασύνδεση των μελών του με δημοτικές υπηρεσίες και δημοτικούς φορείς, η διακίνηση πληροφορίας και δεδομένων που ευνοούν τη συνεργασία και προάγουν την ισορροπία στον δημόσιο διάλογο και η προώθηση θεσμικών αλλαγών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Το ACCMR παράλληλα έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση, τον συντονισμό και τη μεταφορά/ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στο πλαίσιο του «Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη», που αποτελείται έως τώρα από 18 δήμους της χώρας.

Ενημερωθείτε εκτενέστερα εδώ

πληροφορίες

Αγίου Ισιδώρου 4, 114 71 Αθήνα (Εξάρχεια)

2103638625 [email protected] https://www.accmr.gr