/

Κοινωνική ένταξη (κέντρα κοινότητας, παράρτημα Ρομά, κέντρα ένταξης μεταναστών)

1η Κεντρική Δομή

Το Κέντρο Κοινότητας δημιουργήθηκε με σκοπό να φέρει τις Κοινωνικές Υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη μέσα από μία εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση. Λειτουργεί ως τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, ενημέρωση, εξυπηρέτηση, παροχή υπηρεσιών, διασύνδεση των πολιτών με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Το Κέντρο Κοινότητας θέτει ως βασικό στόχο την υποστήριξη των ωφελούμενων όσον αφορά την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική τους ένταξη.
Πιο αναλυτικά στην αρμοδιότητα των Κέντρων Κοινότητας είναι να υποστηρίζουν τους ωφελούμενους για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, να δέχονται αιτήσεις για το πιλοτικό πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ που αφορά ωφελούμενους οι οποίοι κάνουν πρώτη φορά αίτηση για αναπηρικό επίδομα και δεν έχουν περάσει από ΚΕΠΑ. Επίσης παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους ωφελούμενους, εργασιακή συμβουλευτική, διευκόλυνση σε θέματα νομικών και προνοιακών αιτημάτων. Στα πλαίσια δραστηριοποίησης στην κοινότητα διοργανώνονται εκδηλώσεις προς ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου αλλά και δικτύωση με τις υπηρεσίες και τις δομές της κοινότητας. Ανάλογα με τις ανάγκες πραγματοποιούνται και παραπομπές των ωφελούμενων στις κατάλληλες γι αυτούς υπηρεσίες, καθώς και εξειδικευμένη συμβουλευτική, ενδυνάμωση γυναικών και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης.
1ο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Αγίου Κωνσταντίνου 14): 210 5210620

Παράρτημα Ρομά

Το Παράρτημα Ρομά έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζει υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές. Το Παράρτημα συνδέεται με Υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας ή ακόμα και κρατικές Υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων. Επίσης αναπτύσσει διαδικασίες συνεργασίας οι οποίες αποβλέπουν στην επίτευξη της συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ συναφών δράσεων και υπηρεσιών καθώς και την δημιουργία δικτύων με φορείς οι οποίοι α) έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που σχετίζονται με θέματα που αφορούν τους Ρομά, ή/και β) υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο
Για την επίτευξη των παραπάνω, το Παράρτημα δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών μέσω εξατομικευμένης και μακροπρόθεσμης προσέγγισης στα ωφελούμενα άτομα. Αρχικά πραγματοποιείται καταγραφή των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων του πληθυσμού, η υγειονομική κατάσταση των ωφελουμένων και τα προβλήματα στη σχολική ένταξη των παιδιών της ομάδας στόχου. Παρέχονται υπηρεσίες συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα, διευκόλυνση της πρόσβασης της ομάδας στόχου σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες, δράσεις για την προώθηση στην εκπαίδευση, επίλυση εκκρεμοτήτων για την εγγραφή των παιδιών στο σχολείο, ανάπτυξη δράσεων για την προαγωγή της υγείας των ωφελουμένων, πραγματοποίηση προληπτικών εξετάσεων και προγραμματισμός ραντεβού υγείας κ.α. Οι υπηρεσίες είναι τα απαραίτητα βήματα για την πορεία τους προς την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Τέλος, υποστηρίζει τα ωφελούμενα άτομα Ρομά ως προς τις διαδικασίες διανομής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ (Αγίου Κωνσταντίνου 14): 210 5210685

Κέντρο Ένταξης Μεταναστών

Τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων λειτουργούν ως τοπικά σημεία αναφοράς για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών- ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική και ενημέρωση για κοινωνικά δικαιώματα- σε πολίτες τρίτων χωρών (μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας) με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική τους ένταξη. Τα ΚΕΜ είναι τμήματα των Κέντρων Κοινότητας. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που παρέχονται στα ΚΕΜ και τις δράσεις κοινωνικής ένταξης εδώ

2η Κεντρική Δομή (κινητή μονάδα)
Στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στις 7 Δημοτικές κοινότητες του Δήμου Αθηναίων, το 2ο Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί κινητή μονάδα, η οποία στελεχώνεται από το προσωπικό του Κέντρου και έχει ως αρμοδιότητα την άμεση πρόσβαση των κατοίκων του Δήμου Αθηναίων στις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει τους ωφελούμενους, που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κεντρική Υπηρεσία, τόσο στην υποβολή αίτησης για το ΚΕΑ όσο και στην εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος απονομής προνοιακών παροχών του ΟΠΕΚΑ για τα άτομα με αναπηρία.
Επίσης, έχει ξεκινήσει συνεργασία με τις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων όπου προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα μέλη και στις οικογένειές τους με σκοπό η δραστηριότητα αυτή να επεκταθεί και στην υπόλοιπη κοινότητα. Μέσα από παρουσιάσεις στις Λέσχες ενημερώνει τους κατοίκους του Δήμου Αθηναίων για τον ρόλο των Κέντρων Κοινότητας, για τα Προνοιακά Προγράμματα αλλά και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αν κάποιος επιθυμεί να συνεργαστεί με Κοινωνικό Λειτουργό ή Ψυχολόγο. Ανάλογα με τις ανάγκες της Κοινότητας, πραγματοποιούνται ομαδικές και ατομικές συνεδρίες ωφελούμενων, καθώς και εξειδικευμένη συμβουλευτική, ενδυνάμωση γυναικών και παροχή υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης.
2ο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ) (Μαιζώνος 45 & Ψαρών): 213 2082996