/

ΚΕΜ - Κέντρο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθηναίων

Οι πολίτες τρίτων χωρών, μετανάστες και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Αθηναίων για ψυχοκοινωνική στήριξη, νομική συμβουλευτική και ενημέρωση για κοινωνικά δικαιώματα.

Το ΚΕΜ λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00 και για τη διευκόλυνση των εξυπηρετούμενων παρέχεται διερμηνεία σε διάφορες γλώσσες (αγγλικά, ουρντού, φαρσί).

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο ΚΕΜ είναι:

Ψυχοκοινωνική στήριξη /Συμβουλευτική.
Νομική συμβουλευτική.
Υποβολή αιτήσεων για κοινωνικές παροχές, όπως: Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), επίδομα ενοικίου, επιδόματα αναπηρίας κτλ.
Παροχή πληροφοριών/ Υποστήριξη σε σχέση με διοικητικές διαδικασίες, ΑΦΜ, κάρτα ΟΑΕΔ και λοιπά έγγραφα.
Αίτηση για στέγαση αιτούντων άσυλο.
Έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ για τον εμβολιασμό έναντι της COVID-19
Δικτύωση-Παραπομπή αιτημάτων σε αρμόδιες δομές, υπηρεσίες, φορείς.

Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ενήλικες:
­ -κύκλοι μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για αρχάριους και κύκλοι μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας. Προπαρασκευαστικά σεμινάρια για τις εξετάσεις απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.
­ -κύκλοι μαθημάτων αγγλικής γλώσσας για αρχάριους και προχωρημένους.
­ -κύκλοι μαθημάτων πληροφορικής και προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης των βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ (Windows, Word, Excel και Internet).

-εξατομικευμένες συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής­.

­
Διαπολιτισμικές δράσεις με έμφαση στην οργάνωση θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για παιδιά και νέους προσφυγικής καταγωγής, πολίτες τρίτων χωρών και Έλληνες.

Οι δράσεις κοινωνικής ένταξης είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις υπηρεσίες που επιθυμούν στο ΚΕΜ. Με τη συμπλήρωση των μαθημάτων ελληνικών, αγγλικών και πληροφορικής παρέχεται βεβαίωση από το Δήμο Αθηναίων. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 5246722. Για επαγγελματική συμβουλευτική καλέστε στο: 210 5249704.

Το ΚΕΜ είναι τμήμα των Κέντρων Κοινότητας. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Μαιζώνος 45 & Ψαρρών, 104 38 Αθήνα

213 2082998 [email protected]