/

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία»

Από το 1998 το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αθηνά Υγεία” λειτουργεί με τη συμβολή και τη διοικητική μέριμνα του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία και υπό την επιστημονική εποπτεία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).
Στελεχώνεται από ομάδα κοινωνικών επιστημόνων εξειδικευμένων σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και αγωγής υγείας.
Κύριες δραστηριότητες του είναι η εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης και αγωγής υγείας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες τόσο στη σχολική, όσο και στην τοπική κοινότητα, ο συντονισμός εκπαιδευτικών ομάδων και ομάδων ανάπτυξης δεξιοτήτων, η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης και οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τις εξαρτήσεις και άλλα θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας.
Διαθέτει αντίστοιχα παραρτήματα στις επτά Δημοτικές Κοινότητες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ»
Αγαθουπόλεως 3
11257, Αθήνα
Τηλ. 210-2114566
[email protected]

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ»
Αγαθουπόλεως 3
11257, Αθήνα
Τηλ. 210-2114566
[email protected]

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ»
Λεωφ. Αθηνών 36 και Καστοριάς 12
Τηλ.: 210-3413483
[email protected]

«Παλλάς Αθηνά»
(1η Δημ. Κοινότητα)
Βικτ.Ουγκώ 30
10438, Αθήνα
Τηλ.: 210-3800038
E-mail: [email protected]

«Αθηνά Πρόμαχος»
(2η Δημ. Κοινότητα)
Πυθέου 116
11744, Αθήνα
Τηλ.: 210-9270096
Φαξ: 210-9270096
Email: [email protected]

«Αθηνά Προναία»
(3η Δημ. Κοινότητα)
Λεωφ. Αθηνών 36 και Καστοριάς 12
10441, Αθήνα
Τηλ.: 210-3413483
Φαξ: 210-3413483
Email: [email protected]

Αθηνά Αφαία»
(4η Δημ. Κοινότητα)
Λεωφ. Αθηνών 36 και Καστοριάς 12
10441, Αθήνα
Τηλ.: 210-3413483
Φαξ: 210-3413483
Email: [email protected]

«Αθηνά Πολιάς»
(5η Δημ. Κοινότητα)
Αγαθουπόλεως 3
11257, Αθήνα
Τηλ/φαξ.: 210-2114566
Φαξ: 210-8614566
Email: [email protected]

«Αθηνά Εργάνη»
(6η Δημ. Κοινότητα)
Αγαθουπόλεως 3
11257, Αθήνα
Τηλ/φαξ.: 210-2114566
Φαξ: 210-8614566
Email: [email protected]

«Αθηνά Πολύβουλος»
(7η Δημ. Κοινότητα)
Βας. Σοφίας 82
11528, Αθήνα
Τηλ.: 210-3835879
Φαξ: 210-3835879
E-mail: [email protected]

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στους δημότες και κατοίκους της Αθήνας είναι δωρεάν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης “Αθηνά Υγεία” αποτελείται από τους παρακάτω:

Τακτικά Μέλη

1. Λεομπίλλα Φωτεινή, Πρόεδρος, Δήμος Αθηναίων

2. Αγγελόπουλος Βασίλης, Διαχειριστής, Δήμος Αθηναίων

3. Λεχουρίτης Γεώργιος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων

4. Αλυμάρα Σοφία, Αντιπρόεδρος, Περιφέρεια Αττικής

5. Καραγκούνη-Παντελίδου Χαρίκλεια, Τακτικό Μέλος, Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής

6. Φωτοπούλου Κατερίνα, Γενικός Γραμματέας, Δικηγορικός Σύλλογος

7. Παρίτσης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος, Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Βαβαγιάννη-Μαυρή Μαρία-Ειρήνη (Αν. Πρόεδρος) Δήμος Αθηναίων
2. Μαντζουράτος Δημήτριος (Αν. Διαχειριστής) Δήμος Αθηναίων
3. Καλογήρου Φανή (Αν. Μέλος) Περιφέρεια Αττικής
4. Μαρκάκη Ευαγγελία (Αν. Μέλος) Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Προγράμματα & Δράσεις

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης (ατομική συμβουλευτική, οικογενειακή συμβουλευτική, συμβουλευτική εξαρτημένων ατόμων, συμβουλευτική οικογενειών εξαρτημένων ατόμων, τηλεφωνική συμβουλευτική και πληροφόρηση).
Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας στη σχολική κοινότητα (απευθύνονται σε μαθητές προσχολικής και σχολικής ηλικίας όλων των βαθμίδων, καθώς επίσης και σε γονείς και εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με τα Γραφεία Αγωγής Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας).
Συνεργασία με τοπικούς φορείς, συλλόγους και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αθήνας με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση τους σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, την υλοποίηση κοινών δράσεων, τη διάχυση της πληροφορίας προς τους πολίτες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Κέντρου, καθώς και την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας και παραπομπών ανάμεσα στους διαφορετικούς κοινωνικούς εταίρους.
Πρόγραμμα Δράσης Νέων – Πρόγραμμα εκπαίδευσης ομοτίμων που απευθύνεται σε εφήβους (οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται και ενημερώνονται για τις εξαρτήσεις, για θέματα που αφορούν στην εφηβεία, στην ψυχική και σωματική υγεία κ.ά. με στόχο να λειτουργήσουν ως μέντορες μεταξύ των συνομηλίκων τους, ενημερώνοντάς τους για σημαντικά θέματα και ενθαρρύνοντας τους να υιοθετούν θετικές στάσεις ζωής).
STREET-WORK – Δουλειά στο δρόμο / Πρόγραμμα ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης εξαρτημένων ατόμων σε συνεργασία με την ομάδα street work του Σταθμού Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων του Ο.ΚΑ.ΝΑ., με στόχο τη μείωση της ατομικής και κοινωνικής βλάβης και την κινητοποίηση των χρηστών για να απευθυνθούν στους θεσμοθετημένους θεραπευτικούς φορείς για τις εξαρτήσεις.
STREET-WORK – Δουλειά στο δρόμο / Πρόγραμμα ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού (ενημερωτικό περίπτερο στην περιοχή του Θησείου με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου Πρόληψης, τις εξαρτήσεις και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα).
Εκπαιδευτικά προγράμματα: Πρακτική άσκηση φοιτητών και εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση επαγγελματιών.
Οργάνωση, υλοποίηση και συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια με στόχο την προβολή του έργου του Κέντρου Πρόληψης, καθώς και τη συμμετοχή του στον επιστημονικό διάλογο γύρω από θέματα εξαρτήσεων και ψυχικής υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας:

http://kentro-prolipsis.gr/