/

Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης & Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ)

Η ΔΑΕΜ Α.Ε αποτελεί την παλαιότερη εταιρεία ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς λειτουργεί από το 1983. Ειδικότερα, η Εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων:
  • ανάληψη και εκτέλεση πολυεπίπεδων έργων, όπως ολοκληρωμένες λύσεις πληροφοριακών και τεχνολογικών συστημάτων σε Δήμους, Φορείς και Οργανισμούς στην Ελλάδα.
  • υλοποίηση έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, παρέχοντας ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
  • συμμετοχή και διαχείριση ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας.
  • τεχνικό-οικονομική ωρίμανση και διαχείριση έργων ΕΣΠΑ.

Η ΔΑΕΜ Α.Ε συνδέει αποτελεσματικά τον πολίτη-δημότη, αλλά και τον επισκέπτη της πόλης με το Δήμο, ενισχύοντας την αμφίδρομη επικοινωνία τους (π.χ. ΚΕΠ, ΟΠΑΝΔΑ, κ.α), ενώ συμβάλλει συστηματικά και στην ψηφιακή σύγκλιση των προτύπων λειτουργίας του Δήμου Αθηναίων με αυτά των άλλων Ευρωπαϊκών Δήμων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α.» και το διακριτικό τίτλο “ΔΑΕΜ Α.Ε.” αποτελείται από τους κάτωθι:

Πρόεδρος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

Αντιπρόεδρος: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΦΡΩΝΗ

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΠΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΛΑΤΣΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΣΕΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΝΤΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΒΡΕΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΓΕΩΡΓΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

214 4062700

[email protected] http://www.daem.gr/