/

Εταιρεία Ασφαλιστικών - Συμβουλευτικών Υπηρεσιών ΑΑΕ ΟΤΑ

Η “Εταιρεία Ασφαλιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης” (δ.τ. Ε.Α.Σ.Υ. ΑΑΕ-ΟΤΑ ΑΡΜΑΕ: 67487, ΑΦΜ: 090069097, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) αποτελεί συνέχεια της δημοτικής επιχείρησης ασφαλιστικών πρακτορεύσεων “Ασφάλειες Δήμου Αθηναίων” που ιδρύθηκε το 1982.

Από το Δεκέμβριο του 2008 μέτοχοι της “Ε.Α.Σ.Υ.” είναι ο Δήμος Αθηναίων και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Με την νέα της μορφή, τη δυναμική και το κύρος που της προσδίδει η νέα μετοχική της σύνθεση η “Ε.Α.Σ.Υ.” καθίσταται ανεκτίμητος σύμβουλος για την κάλυψη κάθε ασφαλιστικής ανάγκης τόσο για το χώρο της Αυτοδιοίκησης όσο και για τους ιδιώτες. Η “Ε.Α.Σ.Υ.” λειτουργώντας με την ιδιότητα του συμβούλου υποστηρίζει τεχνικά την αυτοδιοίκηση, τους λειτουργούς της αλλα και ιδιώτες στη διαχείριση και τοποθέτηση των κινδύνων τους σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες με στόχο την εξασφάλιση της αστικής τους ευθύνης και την προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων (κινητών και ακινήτων), υποβοηθώντας στη διερεύνηση των κινδύνων που καλείται να αντιμετωπίσει υποδεικνύοντας τις απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις. Η ΕΑΣΥ είναι η μόνη δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που ασκεί νόμιμα τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης σύμφωνα με τους κανόνες που επιβάλλει η εποπτεύουσα Τράπεζα της Ελλάδος και οι κανονισμοί των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών.

Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης αποτελείται από τους κάτωθι:

Πρόεδρος:
Μουκριώτου Αγρογιάννη Ζαχαρία

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: 
Νικόλης Κωσταντίνος

Διευθ. Σύμβουλος:
Σπυρίδων Κομπορόζος

Μέλη Δ.Σ.
Ιωάννης Μαγκούτας
Ηλίας Λάλος
Ανδρικοπούλου Νίκη
Βίβιεν Χοριέτι
Μαρία Γιώτη
Λαυδής Αριστείδης
Θεοχάρης Χρόνης
Ευάγγελος Μπαρμπάκοw

Διεύθυνση: Μαυρομματαίων 20, 10682 Αθήνα
Τηλέφωνα: 2103311280, 2108826002

Μαυρομματαίων 20, 106 82 Αθήνα

210 3311280 [email protected] http://www.aeasy.gr/