/

Δημοτική Επιτροπή

Η Δημοτική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και 8 Δημοτικούς Συμβούλους. Από αυτούς οι 5 ανήκουν στην παράταξη της πλειοψηφίας και οι 3 στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Τη Δημοτική Επιτροπή απαρτίζουν οι κάτωθι:

 • Πρόεδρος:
  Γεώργιος Κωνσταντίνος Γιάνναρος – Αντιδήμαρχος
 • Τακτικά Μέλη:

  Ρωξάνη Ευαγγελία Μπέη Καραμπότσου – «Αθήνα ΤΩΡΑ – Χάρης Δούκας»
  Ανδρέας Γραμματικογιάννης – «Αθήνα ΤΩΡΑ – Χάρης Δούκας»
  Θωμάς Γεωργιάδης – «Αθήνα ΤΩΡΑ – Χάρης Δούκας»
  Καλλιόπη Γιαννοπούλου – «Αθήνα ΤΩΡΑ – Χάρης Δούκας»
  Ελένη Ζωντήρου – «Αθήνα ΤΩΡΑ – Χάρης Δούκας»
  Ευγένιος Κολλάτος – «Αθήνα ΨΗΛΑ – Κώστας Μπακογιάννης»
  Εμμανουήλ Καλαμπόκας – «Αθήνα ΨΗΛΑ – Κώστας Μπακογιάννης»
  Νικόλαος Αβραμίδης (Αντιπρόεδρος) – «Αθήνα ΨΗΛΑ – Κώστας Μπακογιάννης»
 • Αναπληρωματικά Μέλη:

  Παναγιώτης Πάρης Χαρλαύτης – «Αθήνα ΤΩΡΑ – Χάρης Δούκας»
  Ζαχαρία Αγρογιάννη Μουκριώτου – «Αθήνα ΤΩΡΑ – Χάρης Δούκας»
  Τρύφωνας Καββαθάς – «Αθήνα ΤΩΡΑ – Χάρης Δούκας»
  Άρτεμις Σκουμπουρδή – «Αθήνα ΤΩΡΑ – Χάρης Δούκας»
  Αικατερίνη Γκαγκάκη Δημητριάδου – «Αθήνα ΨΗΛΑ – Κώστας Μπακογιάννης»
  Χρήστος Τεντόμας – «Αθήνα ΨΗΛΑ – Κώστας Μπακογιάννης»
  Γεώργιος Βουλγαράκης – «Αθήνα ΨΗΛΑ – Κώστας Μπακογιάννης»

Στη Δημοτική Επιτροπή συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ως εκπρόσωποι παρατάξεων μειοψηφίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ.10 του Ν.3852/2010, οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 • Δέσποινα Αλεβυζάκη – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ»
 • Χαράλαμπος Βουρδουμπάς – «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΘΗΝΑΣ»
 • Κωνσταντίνος Παπαδάκης – «ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»
 • Ελένη Παπαδοπούλου – «Η Αθήνα ΜΑΣ – Ελένη Παπαδοπούλου»

Η Δημοτική Επιτροπή έχει αποκλειστικές αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 63, 72, 73 και 74Α του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και σε ειδικότερες διατάξεις στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (νόμοι, προεδρικά διατάγματα και κανονιστικές αποφάσεις), με τις οποίες απονέμονται αρμοδιότητες στην Επιτροπή.

Η λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής ορίζεται στο άρθρο 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

210 5277432 [email protected]