Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Τώρα μπορείτε να εξοφλήσετε την οφειλή σας στις συνεργαζόμενες τράπεζες και στα ΕΛΤΑ, με e-banking ή/και λοιπά κανάλια εξυπηρέτησης (πλην των έξυπνων μηχανημάτων/ΑΤΜ στα καταστήματα των τραπεζών), χρησιμοποιώντας τον 25ψήφιο Κωδικό Ηλεκτρονικής Πληρωμής ΔΙΑΣ RF, ο οποίος αναγράφεται στο σχετικό έντυπο που έχετε στην κατοχή σας.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ E-BANKING

Συνίσταται η κατηγορία Πληρωμές Δήμοι Δήμος Αθηναίων Κωδικός Πληρωμής (RF) Αναγραφή Ποσού

(Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της κάθε συνεργαζόμενης τράπεζας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της τράπεζάς σας)

Πίνακας συνεργαζόμενων Τραπεζών και κανάλια εξυπηρέτησης

Δείτε τον Πίνακα συνεργαζόμενων Τραπεζών και τα κανάλια εξυπηρέτησης σε μορφή PDF πατώντας εδώ.

Προϋποθέσεις πληρωμής

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΛΤΑ:

1. Εμπρόθεσμη εξόφληση οφειλής.

i. Βεβαιωτικά Σημειώματα: Εξόφληση εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα έκδοσης του Βεβαιωτικού Σημειώματος.
Η εκκαθάριση της συναλλαγής και η έκδοση του Διπλοτύπου Είσπραξης πραγματοποιείται εντός 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες.

ii. Ρυθμίσεις Νόμων: Εξόφληση των δόσεων εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. Για πληρωμή περισσότερων της μίας δόσης θα πρέπει να προβείτε σε ξεχωριστή καταβολή του ακριβούς ποσού κάθε δόσης και όχι του αθροίσματος του ποσού των δόσεων που επιθυμείτε να αποπληρώσετε.

iii. Ταμειακές Προσκλήσεις – Ειδοποιήσεις Λογαριασμού(Ειδοποιητήρια) : Εξόφληση εντός της αναγραφόμενης ημερομηνίας λήξης.

2. Εξόφληση για το ακριβές αναγραφόμενο ποσό της οφειλής.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

1. Μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσά οδηγούν σε απόρριψη της συναλλαγής.

2. Λανθασμένη καταχώρηση του Κωδικού Ηλεκτρονικής Πληρωμής RF.

3. Εκπρόθεσμη καταβολή.

Για τις online πληρωμές, το απορριπτέο ποσό επιστρέφεται άμεσα στο λογαριασμό σας και εφόσον εξακολουθεί η εξόφληση της οφειλής να είναι εμπρόθεσμη, μπορείτε να προβείτε σε νέα ορθή συναλλαγή.

Για τις offline συναλλαγές, αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση της απόρριψης και επιστροφής του ποσού είναι ο εκάστοτε φορέας που χρησιμοποιήσατε για τη συναλλαγή. Εφόσον εξακολουθεί η εξόφληση της οφειλής να είναι εμπρόθεσμη, μπορείτε να προβείτε σε νέα ορθή συναλλαγή.

Η ορθότητα των στοιχείων που καταχωρείτε αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Instructions in English

The parking fine ticket can be paid by using the electronic payment code. Necessary condition is the existence of Internet banking codes from a Greek bank. Otherwise, you can go to the cashier of one of the affiliated banks (Piraeus Bank, Eurobank or National Bank of Greece) and pay the fine there.

If you are abroad, please contact the email address [email protected] in order to receive instructions concerning the transfer of the amount of the fine.

Κατηγορίες οφειλής τις οποίες μπορείτε να εξοφλήσετε μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων τραπεζών και ΕΛΤΑ:


1. Ειδοποιήσεις – Λογαριασμοί Πληρωμής Κλήσεων (Κλήσεις Κ.Ο.Κ) [Υποδείγματα Εντύπων: Ειδοποιητήριο 1, Ειδοποιητήριο 2]

2. Βεβαιωτικά Σημειώματα [Υπόδειγμα Εντύπου]

3. Ρυθμίσεις Νόμων [Υπόδειγμα Εντύπου]

4. Ηλεκτρονικές Κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας [Υπόδειγμα Εντύπου]

5. Ταμειακές Προσκλήσεις [Υπόδειγμα Εντύπου]


Προσοχή: Για πληρωμή Χειρόγραφων Κλήσεων στις οποίες δεν αναγράφεται ο 25ψήφιος Κωδικός ΔΙΑΣ, η εξόφληση μπορεί να γίνει με τους τρόπους που σημειώνονται στο σχετικό έντυπο κλήσης που έχετε στην κατοχή σας, πλην της ηλεκτρονικής πληρωμής.

E-mail επικοινωνίας: [email protected]
Τηλ. επικοινωνίας: 210 5277346-348

Αναζήτηση Οφειλής

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία εξόφλησης της οφειλής σας καταχωρώντας το Μοναδικό Αριθμό Οφειλής (25ψήφιο Κωδικό ΔΙΑΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Στις τράπεζες που υποστηρίζουν online πληρωμή η ταυτοποίηση της οφειλής σας γίνεται άμεσα. Η εκκαθάριση πραγματοποιείται το νωρίτερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υλοποίηση της ηλεκτρονικής συναλλαγής.

Στις τράπεζες που δεν υποστηρίζουν online πληρωμή και στα ΕΛ.ΤΑ. η ταυτοποίηση της οφειλής σας και η εκκαθάριση πραγματοποιείται μετά από λίγες εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής.