/

Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους

Tο Πρόγραμμα «Στέγαση & Εργασία για τους αστέγους» αποτελεί μια ενέργεια ολοκληρωμένης παρέμβασης για την επανένταξη ατόμων και οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας.

Στόχος του είναι η εξασφάλιση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης των ωφελούμενων, αλλά και η πλήρης επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. Κατά την υλοποίηση του προσφέρονται στέγαση σε διαμερίσματα και κάλυψη του ενοικίου για ορισμένο χρονικό διάστημα (24 μήνες), κάλυψη δαπανών οικοσκευής και λειτουργικών δαπανών, επιδότηση εργασίας και κατάρτισης, ψυχοκοινωνική στήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, διασύνδεση και παραπομπή σε αρμόδιες και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν:
α. Οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων και Υπνωτήρια,
β. Οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα,
γ. Γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία,
δ. Άτομα που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Προσωρινής Φιλοξενίας Μονάδων Κοινωνικής Επανένταξης Πιστοποιημένων Θεραπευτικών Προγραμμάτων Εξαρτημένων Ατόμων και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, η υλοποίηση του ελέγχεται από τη διαχειριστική αρχή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και διχειριστής φορέας είναι η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες
Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων