/

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης που παρέχουν σε ενήλικες:
α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση,
β) επανειδίκευση (reskilling),
γ) αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling),
δ) γενική εκπαίδευση ενηλίκων και
ε) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. Μπορεί να ανήκουν στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Τα προγράμματα είναι εντελώς δωρεάν και μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως ηλικίας και μόρφωσης. Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν αφορούν τομείς μεταξύ των οποίων ξένες γλώσσες, νέες τεχνολογίες στην τρίτη ηλικία, δημιουργία ιστοσελίδας, επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική ανάπτυξη, εκπαίδευση μεταναστών,  φωτογραφία, ραπτική, κ.α.

Την ευθύνη της υλοποίησης των προγραμμάτων έχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νικόλαος Βαφειάδης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα, διαβάστε τις ανακοινώσεις