/

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης που παρέχουν σε ενήλικες:
α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση,
β) επανειδίκευση (reskilling),
γ) αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling),
δ) γενική εκπαίδευση ενηλίκων και
ε) συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. Μπορεί να ανήκουν στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Τα προγράμματα είναι εντελώς δωρεάν και μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως ηλικίας και μόρφωσης. Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν αφορούν τομείς μεταξύ των οποίων ξένες γλώσσες, νέες τεχνολογίες στην τρίτη ηλικία, δημιουργία ιστοσελίδας, επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική ανάπτυξη, εκπαίδευση μεταναστών,  φωτογραφία, ραπτική, κ.α.

Την ευθύνη της υλοποίησης των προγραμμάτων έχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Νικόλαος Βαφειάδης.

Στο Κέντρα Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Εκπαίδευση Μεταναστών Επίπεδο Α1 : Απευθύνεται σε αρχάριους ή ψευδοαρχάριους (όσοι δεν έχουν κατακτήσει όλες τις γλωσσικές δεξιότητες της ελληνικής γλώσσας) υποψηφίους 125
2 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
3 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media) 25
4 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25
5 Δημιουργία ιστοσελίδας 50
6 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25
8 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25
9 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
10 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κ.λ.π.) 25
11 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
12 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25
13 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
14 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
15 Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
16 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
17 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
18 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
19 Αστικοί λαχανόκηποι 25
20 Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50
21 Κοπτική ραπτική 50
22 Φωτογραφία 25