/

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 01.01.2024)

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής απαρτίζεται από μέλη του δημοτικού συμβουλίου και είναι αρμόδια για θέματα δημόσιου χώρου, χρήσεων γης, ρυθμιστικού σχεδίου και αδειών επιχειρήσεων

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.5056/2023:  Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούνταν από 10 δημοτικούς συμβούλους. Από αυτούς 6 ανήκαν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 4 ανήκαν στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκπροσωπούνταν οι παρακάτω συνδυασμοί :

 • “Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης”, επικεφαλής Κωνσταντίνος Μπακογιάννης
 • “Ανοιχτή Πόλη”, επικεφαλής Αθανάσιος (Νάσος) Ηλιόπουλος
 • “Αθήνα είσαι Εσύ”, επικεφαλής Παύλος Γερουλάνος
 • “Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας”, επικεφαλής Νικόλαος Σοφιανός

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέγονταν κάθε δύο χρόνια.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. 224652/03-09-2019 απόφαση ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Μπακογιάννης του Παύλου προέδρευε της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. 16393/20-01-2022, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τους Αντιδημάρχους κ.κ. Βασίλειο – Φοίβο Αξιώτη και Χρήστο Τεντόμα.

Από 09-01-2022 έως 31-12-2023 την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής απαρτίζανε:

 • Ο Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπακογιάννης («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
 • Τα τακτικά μέλη:

  Αβραμίδου Σεραφίνα («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Βαφειάδης Νικόλαος («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Κορομάντζος Βασίλειος («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Κολλάτος Ευγένιος (Σάκης) («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Γκαγκάκη-Δημητριάδου Αικατερίνη («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Αλεβυζάκη Δέσποινα («Ανοιχτή Πόλη»)
  Αγγελόπουλος Βασίλειος («Αθήνα είσαι Εσύ»)
  Παναγή Παρασκευή (Βούλα) («Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας»)

 • Τα αναπληρωματικά μέλη:
  Αραμπατζή Νίκη («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Αγγελή Λυκούδη Δήμητρα Ινές («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Σεϊταρίδης Γιώργος (Γιούρκας) («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Γιαννοπούλου Ευθυμία (Έφη) («Ανοιχτή Πόλη»)
  Αποστολόπουλος Π. Γεώργιος («Αθήνα είσαι Εσύ»)
  Βουρδουμπάς Χαράλαμπος («Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας»)