/

Οικονομική Επιτροπή (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ 01.01.2024)

Η Οικονομική Επιτροπή απαρτίζεται από δημοτικούς συμβούλους και ασχολείται με όλα τα οικονομικά θέματα του δήμου.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν.5056/2023:  Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούνταν από 10 δημοτικούς συμβούλους. Από αυτούς 6 ανήκαν στην πλειοψηφούσα παράταξη, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 4 ανήκαν στις παρατάξεις της μειοψηφίας.

Στην Οικονομική Επιτροπή εκπροσωπούνταν οι παρακάτω συνδυασμοί :

 • “Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης”, επικεφαλής Κωνσταντίνος Μπακογιάννης
 • “Ανοιχτή Πόλη”, επικεφαλής Αθανάσιος (Νάσος) Ηλιόπουλος
 • “Αθήνα είσαι Εσύ”, επικεφαλής Παύλος Γερουλάνος
 • “Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας”, επικεφαλής Νικόλαος Σοφιανός

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγονταν κάθε δύο χρόνια.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. 224652/03-09-2019 απόφαση ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Μπακογιάννης του Παύλου προέδρευε της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με:

 • την υπ’ αριθμό πρωτ. 16393/20-01-2022, όρισε ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τον Αντιδήμαρχο κ. Αβραμίδη Νικόλαο και
 • την υπ’ αριθμό πρωτ. 18988/19-01-2023, τροποποιητική απόφαση, όρισε ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής τον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο – Φοίβο Αξιώτη

 

Από 09-01-2022 έως 31-12-2023 την Οικονομική Επιτροπή απαρτίζανε:

 • Ο Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Μπακογιάννης («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
 • Τα τακτικά μέλη:

  Έβερτ Αλβέρτη Αλεξάνδρα («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Καλαμπόκας Εμμανουήλ («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Αποστολόπουλος Χ. Γεώργιος («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Δασκαλάκη Μελπομένη («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Κατριβάνου Αικατερίνη («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Αλεξίου Κωνσταντίνος («Ανοιχτή Πόλη»)
  Μπρούλιας Γεώργιος («Αθήνα είσαι Εσύ»)
  Λάμπρου Στυλιανός («Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας»)

 • Τα αναπληρωματικά μέλη:
  Δομάζου Θεόπη (Πόπη) («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Μακρόπουλος Νικόλαος («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Ροκοφύλλου Άννα («Αθήνα Ψηλά- Κώστας Μπακογιάννης»)
  Αξελός Ρήγας («Ανοιχτή Πόλη»)
  Μπέη Καραμπότσου Ρωξάνη Ευαγγελία («Αθήνα είσαι Εσύ»)
  Βουρδουμπάς Χαράλαμπος («Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας»)