Τμηματάρχης: Καββαδίας Ανδρέας
Τηλέφωνο: 210 3402444
Γραμματεία – Καταγγελίες για ανθυγιεινές εστίες, Παραλαβή κατασχεμένων τραπεζοκαθισμάτων: 210 3402437
Αφισοκάθαρση, Γκράφιτι, Τοποθέτηση κορδέλας σε πτώση επιχρυσμάτων, Λάδια από τροχαία:
210 3470770. 210-3402414
E-mail:
 [email protected]

 • Οργανώνει συνεργεία κατά τομείς της πόλης με ημερήσια και νυκτερινή εργασία αφενός μεν για τον καθαρισμό παράνομων αφισών, πανό κλπ., αφετέρου δε για την πλύση πλατειών, πεζόδρομων, υπόγειων διαβάσεων κ.λπ.
 • Διενεργεί καθαρισμούς εσωτερικών χώρων οικιών καθώς και κλείσιμο των εισόδων τους οι οποίες έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους, υλοποιώντας τις Εισαγγελικές Εντολές.
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνοντας στις νόμιμες διαδικασίες.
 • Προβαίνει σε βάψιμο κοινόχρηστων τοίχων, κολώνων και κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), προκειμένου να αφαιρεθούν συνθήματα.
 • Εποπτεύει και διενεργεί καθαρισμούς και antigraffitti προστασία σε κτίρια ιδιοκτησίας και χρήσης του Δήμου Αθηναίων, κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους (παρτέρια, τοιχία κλπ.) και βάσεις μνημείων.
 • Φροντίζει για τη διάθεση ανοιχτών φορτηγών, μέσω του Γραφείου Κίνησης, καθώς και εργατών, για την απόσυρση τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατ’ εντολή της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων και κατόπιν ειδοποίησης και υπό την εποπτεία της Δημοτικής Αστυνομίας. Φροντίζει για τη μεταφορά, αποθήκευση και φύλαξη των κατασχεθέντων τραπεζοκαθισμάτων και πραγματοποιεί ογκομέτρηση του χώρου που αυτά καταλαμβάνουν, την οποία αποστέλλει στη Δ/νση Δημοτικών Προσόδων.
 • Αποσύρει περίπτερα από κοινόχρηστους χώρους κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων.
 • Αποσύρει εμπόδια τοποθετημένα παρανόμως επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος (πχ. κάγκελα, κολωνάκια, εμπόδια σε θέσεις παρκαρίσματος), κατόπιν εντολής της Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Διατηρεί γραμματεία και συνεργείο σε 24ωρη βάση, ώστε να ανταποκρίνεται στις εντολές των Υποδιεύθυνσεων της Τροχαίας Αττικής για τη ρίψη πριονιδιού σε σημεία του οδοστρώματος, εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, που έχουν πέσει λάδια από διερχόμενο όχημα ή άλλη αιτία.
 • Επιμελείται των αιτημάτων των πολιτών, τα οποία λαμβάνει από το ηλεκτρονικό σύστημα CRM, φροντίζοντας για την έγκαιρη αποστολή των απαντήσεων προς τους ενδιαφερομένους, μέσω των ανταποκριτών CRM. Ομοίως επιμελείται των υποδείξεων του Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας Εργασίας και των αντίστοιχων απαντήσεων προς αυτό. Απαντά σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών.
 • Εισηγείται των αναγκών προμήθειας επιδαπέδιων και επιστύλιων απορριμματοδοχείων, μεριμνά για την τοποθέτησή τους και φροντίζει για τη συντήρηση και επισκευή τους.
 • Μεριμνά για τον σημαιοστολισμό της πόλης σε Εθνικές Εορτές, Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις, εορτασμούς εκκλησιών κλπ. Φροντίζει για την εγκατάσταση και αποξήλωση εξεδρών σε όποιες από τις παραπάνω εκδηλώσεις απαιτηθεί.
 • Φροντίζει για τη διάθεση, φύλαξη και συντήρηση του εκλογικού υλικού (κάλπες – παραβάν κλπ.), τόσο σε περίπτωση εκλογών όσο και στην περίπτωση εκλογών Συλλόγων, Σωματείων κλπ. κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών.
 • Συνδράμει με τη διάθεση εργατών και πλυστικού μηχανήματος τη Διεύθυνση Ηλεκτρολογικού στον καθαρισμό των σιντριβανιών της πόλης
 • Διαθέτει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, βαφείς κλπ.) για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.

πληροφορίες