/

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων

Koromantzos-Vasileios

Βασίλειος Κορομάντζος: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και του Τμήματος Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων, του Τμήματος Αδειοδότησης Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου και του Τμήματος Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δράσεων της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Στις ως άνω αρμοδιότητες εμπίπτει ιδίως η έκδοση και υπογραφή αποφάσεων: επιβολής προστίμου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποιήσεων, για παραβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθαίρεσης αυθαίρετων διαφημίσεων και παράνομων επιγραφών και πλαισίων που έχουν αναρτηθεί κατά παράβαση της κείμενης με την υπαίθρια διαφήμιση νομοθεσίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου πλην της περιοχής του Ιστορικού Κέντρου και αποφάσεων για την κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων του Κ.Ο.Κ. επιστροφή αδειών ικανότητας οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που έχουν αφαιρεθεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, Επίσης, η έκδοση και υπογραφή αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, προστίμων αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου και εγκρίσεων συμμετοχής στην κυριακάτικη αγορά, αδειών λειτουργίας καταστημάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ.1 και 2 του Ν.4703/2020 (ΦΕΚ Α’ 131/10-7- 2020) σχετικά με την παροχή απλής γνώμης προς την αρμόδια αστυνομική αρχή για την απαγόρευση επικείμενης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης καθώς και για την παροχή απλής γνώμης προς την αρμόδια αστυνομική αρχή για την επιβολή περιορισμών επικείμενης ή εν εξελίξει δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γεώργιος Αποστολόπουλος του Χρήστου. Ο κ. Βασίλειος Κορομάντζος του Γεωργίου ορίζεται ως Αναπληρωτής Δημάρχου, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Δημάρχου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Βασίλης Κορομάντζος γεννήθηκε στην Τρίπολη Αρκαδίας. Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από την Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών με ειδίκευση στη Δημόσια Διοίκηση. Ασκεί το επάγγελμα του Δικηγόρου. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εισηγητής του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου στο Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Είναι επικεφαλής της Παράταξης “180 μοίρες- Η Αττική αλλάζει πρόσωπο” στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Από το 1986 ως το 2010 εκλεγόταν Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος στις περισσότερες διευθύνσεις ενώ το 2006 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το 2007 εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Με την ιδιότητα αυτή εκπροσωπούσε την ΚΕΔΚΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών. Διετέλεσε Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ, υπεύθυνος του Επαρχιακού Τμήματος.

Email: [email protected], [email protected]

Λιοσίων 22, 5ος όροφος - ΤΚ 104 38

210 5277571 [email protected]