/

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων

Θωμάς Γεωργιάδης
Θωμάς Γεωργιάδης του Σάββα: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και του Τμήματος Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων, του Τμήματος Αδειοδότησης Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου και του Τμήματος Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δράσεων και του Τμήματος Βεβαίωσης Εσόδων από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων. Στις ως άνω αρμοδιότητες εμπίπτει ιδίως η έκδοση και υπογραφή αποφάσεων: επιβολής προστίμου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποιήσεων, για παραβάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθαίρεσης αυθαίρετων διαφημίσεων και παράνομων επιγραφών και πλαισίων που έχουν αναρτηθεί κατά παράβαση της κείμενης με την υπαίθρια διαφήμιση νομοθεσίας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου πλην της περιοχής του Ιστορικού Κέντρου και αποφάσεων για την κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων του Κ.Ο.Κ. επιστροφή αδειών ικανότητας οδήγησης, πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που έχουν αφαιρεθεί, σε έκτακτες περιπτώσεις. Επίσης, η έκδοση και υπογραφή αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, προστίμων αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και εγκρίσεων συμμετοχής στην κυριακάτικη αγορά, αδειών λειτουργίας καταστημάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 10 παρ.1 και 2 του Ν.4703/2020 (ΦΕΚ Α’ 131/10-7- 2020) σχετικά με την παροχή απλής γνώμης προς την αρμόδια αστυνομική αρχή για την απαγόρευση επικείμενης δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης καθώς και για την παροχή απλής γνώμης προς την αρμόδια αστυνομική αρχή για την επιβολή περιορισμών επικείμενης ή εν εξελίξει δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κωνσταντίνος Γιάνναρος του Γρηγορίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Θωμάς Γεωργιάδης γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Είναι καθηγητής σε Δημόσιο Γενικό Λύκειο (65ο).

Είναι Γραμματέας της Προοδευτικής Ενότητας Καθηγητών (Π. Ε. Κ.), μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, Αντιπρόεδρος του Κέντρου Μελετών & Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ) της ΟΛΜΕ, Γραμματέας του Δ.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ Αθήνας.

Διετέλεσε Σύμβουλος Υπουργού Ναυτιλίας (2000-2001) και Υφυπουργού Παιδείας (2002-2004).

Διετέλεσε πρώην Σύμβουλος της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων και πρώην Γραμματέας του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Ζωοδόχος Πηγή» και του αθλητικού ομίλου «3 Αστέρες ΄89».

Λιοσίων 22, 5ος όροφος - ΤΚ 104 38

210 5277571 [email protected]