/

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δια Βίου Μάθησης

Χαρλαύτης Παναγιώτης – ΠάρηςΠαναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης του Χρήστου: Αντιδήμαρχο Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δια Βίου Μάθησης, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης και της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, πλην του Τμήματος Παιδικών Εξοχών και των αρμοδιοτήτων χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων – Ελέγχων . Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δια Βίου Μάθησης, όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Γεωργιάδης του Σάββα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Πάρης Χαρλαύτης γεννήθηκε, μεγάλωσε και διαμένει στο 7ο διαμέρισμα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γκύζη.

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος MBA (Master in Business Administration) από το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα” της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της Σχολής Ναυτιλίας & Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος συνεχόμενα από 2012 έως σήμερα και Γενικός Γραμματέας τα τελευταία χρόνια.

Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχανικών από το 2017 έως σήμερα.

πληροφορίες