/

Αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβερνήσης & Κοινωνικής Οικονομίας

Νίκος ΧρυσόγελοςΝικόλαος (Νίκος) Χρυσόγελος του Περικλή: Αντιδήμαρχος Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης, καθώς και των αρμοδιοτήτων Πολιτικής Προστασίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης – Πάρης Χαρλαύτης του Χρήστου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Νίκος Χρυσόγελος είναι χημικός – περιβαλλοντολόγος.

Έχει διατελέσει Ευρωβουλευτής ΠΡΑΣΙΝΟΙ/EFA (2/2012-6/2014), Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου κι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας.

Διετέλεσε Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου (2010-2014), επικεφαλής της παράταξης Οικολογικός Άνεμος Ν. Αιγαίου, μέλος του Συμβουλίου του κόμματος ΠΡΑΣΙΝΟΙ, Πρόεδρος για 10 χρόνια του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (1999-2009).

Είναι Συν-συγγραφέας πολλών εκθέσεων και μελετών, μεταξύ άλλων: «Καταπολέμηση ενεργειακής φτώχειας μέσω κοινωνικής και πράσινης καινοτομίας» (ΗΒS, Άνεμος Ανανέωσης, INZEB), «Μείωση της ανεργίας νέων μέσω της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής» (ZEWKlima).

Είναι Ιδρυτικό μέλος περιβαλλοντικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών πολιτών για το περιβάλλον, με πιο πρόσφατο το “Δίκτυο για Βιώσιμες Κυκλάδες” και ιδρυτικό μέλος της ενεργειακής κοινότητας Hyperion.

πληροφορίες