/

Αντιδήμαρχος Υποδομών

Ανδρέας Γραμματικογιάννης του Θωμά: Αντιδήμαρχος Υποδομών, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων και της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Υποδομών, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Μαρία (Μάρω) Ευαγγελίδου του Ιωάννη.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης είναι απόφοιτος της Λεοντείου Σχολής, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με ειδίκευση στην υδραυλική μηχανική, μεταπτυχιακές σπουδές στην περιβαλλοντική διαχείριση υδατικών πόρων από το ΕΜΠ και Υποψήφιος Διδάκτωρ ενώ διαθέτει και τιμητικές διακρίσεις από το ΙΚΥ και το ΕΜΠ (Θωμαΐδειο βραβείο).Διαθέτει πέραν των 20 ετών εμπειρία σε μελέτες έργων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με έμφαση στα υδραυλικά και περιβαλλοντικά έργα, στον σχεδιασμό και τη διαχείριση βιώσιμων υποδομών, στα έργα πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού κτλ. Υπήρξε εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ΤΕΕ.

πληροφορίες