/

Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής και Πρασίνου

Tentomas Christos

Χρήστος Τεντόμας του Σοφοκλή: Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, με θητεία από 22-9-2021 μέχρι και 1-9-2022, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ.  του  Δήμου.  Τις  αρμοδιότητες  του  Αντιδημάρχου  Κλιματικής  Αλλαγής  και Πρασίνου  όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Ευγένιος (Σάκης) Κολλάτος του Νικολάου, Αντιδήμαρχος Ηλεκτροφωτισμού, Ενεργειακής Αναβάθμισης και Πολιτικής Προστασίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκε στην Ακαδημία Πλάτωνος το 1968. Είναι Τοπογράφος ΑΤΕΙ Αθήνας και πτυχιούχος του τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Χαροκόπειo Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Στο Δήμο Αθηναίων εκλέγεται από το 1990 μέχρι σήμερα και έχει διατελέσει: Πρόεδρος 4ης Δημοτικής Κοινότητας, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρος ΟΠΑΝΔΑ, είχε την Εποπτεία της Σχολικής Μέριμνας ενώ μέχρι πρόσφατα ήταν Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., διετέλεσε Υποδιοικητής ΙΚΑ καθώς και Α΄Αντιπρόεδρος στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Σήμερα είναι Αντιδήμαρχος Κλιματικής Αλλαγής και Πρασίνου και μέλος του Δ.Σ. & και Πρόεδρος Πολιτισμού Αθλητισμού της ΚΕΔΕ.
Είναι πάντα δίπλα στο συνάνθρωπο αναλαμβάνοντας εθελοντικές πρωτοβουλίες για τους ανθρώπους με αναπηρία, τους ηλικιωμένους & τους οικονομικά ασθενέστερους.

Email: [email protected], [email protected]
Τηλέφωνα: 210 5277628, 210 5277630

πληροφορίες

Λιοσίων 22 - ΤΚ 104 38 - 6ος όροφος

210 5277628 [email protected]