/

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών

Gkagkaki-Katerina

Αικατερίνη Δημητριάδου – Γκαγκάκη του Γεωργίου: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών στην οποία μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ.  του  Δήμου,πλην  του  Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής  Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων και πλην  του Τμήματος Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων. Επίσης, μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες που αφορούν στα Προγράμματα ΤΕΒΑ, “Στέγαση και Εργασία” του Υπουργείου Εργασίας, ΕΣΠΑ για διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας καθώς και την προαγωγή της συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών και τη στήριξη τωνδράσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, τις  ομάδες, τους φορείς  και  συλλόγους. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνίας των Πολιτών,  όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Άννα Ροκοφύλλου του Χρήστου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
H Κατερίνα Γκαγκάκη είναι Επικοινωνιολόγος. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της ως Ψυχολόγος. Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις στο Perception Management και Brand Ιmage Βuilding και πολυετή εμπειρία στην Εταιρική Επικοινωνία, ως υψηλόβαθμο στέλεχος σε πολυεθνικές, ελληνικές εταιρίες και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις. Ενδεικτικά, διετέλεσε για πολλά χρόνια Διευθύντρια Επικοινωνίας στη Vodafone, ενώ για 10 χρόνια διαχειρίστηκε την επικοινωνιακή στρατηγική όλων των εταιριών του Ομίλου Αntenna διεθνώς. Στη συνέχεια ανέλαβε την επικοινωνιακή καθοδήγηση της ΜΚΟ Αποστολή. Σήμερα δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας και Διαχείρισης Φήμης σε μεγάλες εταιρίες στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και ως Σύμβουλος Διαχείρισης Εικόνας σε επιχειρηματίες και προσωπικότητες της βιομηχανίας των ΜΜΕ. Ταυτόχρονα είναι ραδιοφωνική παραγωγός και αρθρογράφος σε site. Έχει σπουδάσει Ψυχολογία και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική και Οργανωσιακή Ψυχολογία στο London School of Economics and Political Science και στο Perception Management στο New York University.

Email: [email protected], [email protected]

πληροφορίες

Αγ. Κωνσταντίνου 14, 8ος όροφος, ΤΚ 10431

210 5210610 [email protected]