/

Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Μετάβασης και Παιδείας

Vafeiadis-Nikolaos

Νικόλαος Βαφειάδης του Θωμά: Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Μετάβασης και Παιδείας, στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης και της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Ψηφιακής Μετάβασης και Παιδείας, όταν αυτός απουσιάζει η κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Εμμανουήλ Καλαμπόκας του Ευσταθίου. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Αναπληρωτή Δημάρχου, κ. Βασίλειου Κορομάντζου, αυτός θα αναπληρώνεται από τον Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Μετάβασης και Παιδείας, κ. Νικόλαο Βαφειάδη του Θωμά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
O Νικόλαος Βαφειάδης είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Μηχανογράφησης του Δήμου Αθηναίων με την επωνυμία «Δήμος Αθηναίων Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων Ο.Τ.Α.» και Δημοτικός Σύμβουλος της Αθήνας από το 2007 μέχρι σήμερα. Ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και προηγούμενα ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών (2007-2010) οραματίστηκε μια εύρωστη, ασφαλή, ελκυστική Αθήνα. Διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (2008-2014) και είναι σήμερα αναπληρωτής Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη Νέα Δημοκρατία. Ο Νικόλαος Βαφειάδης είναι φοροτεχνικός στο Υπουργείο Οικονομικών. Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ε.Ι Πειραιά στα Χρηματοικονομικά με μεταπτυχιακές σπουδές στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Υγείας του ΠΑ.ΠΕΙ. Παρόν πάντα με ειλικρίνεια και αμεσότητα και έχοντας τη γνώση και την εμπειρία, που αποκόμισε απο τη μακρόχρονη θητεία στην αυτοδιοίκηση φιλοδοξεί να γίνει η Αθήνα μια πόλη-πρότυπο, εύρωστη, σύγχρονη, ανθρώπινη και πιο ελκυστική.

Email: [email protected], [email protected]
Τηλέφωνα: 210 5277194, 210 5277139

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 1ος όροφος - ΤΚ 104 38

210 5277194 [email protected]