/

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Δόμησης

Γεώργιος Αποστολόπουλος του Χρήστου: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας και Δόμησης στον οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας και της Διεύθυνσης Δόμησης, όπως ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου. Στις ως άνω αρμοδιότητες εμπίπτει ιδίως και η έκδοση και υπογραφή αποφάσεων: για καταλογισμό ποσού σε μισθωτή, για επαναφορά οικογενειακών τάφων στον Δήμο, για ορισμό υπαλλήλων για σύνταξη και υπογραφή εκθέσεων ελέγχου, για καταλογισμό ποσού σε πολίτες, για χορήγηση άδειας φωτογράφησης-βιντεοσκόπησης ταφικών μνημείων και για επιβολή ποινής σε επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Κοιμητηρίων. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Δημοτικής Περιουσίας και Δόμησης, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Βασίλειος Κορομάντζος του Γεωργίου.

Τηλέφωνα: 210 5237897, 210 5200752, 210 5237808, 210 3721573, 210 3721569

Σωκράτους 57 6ος Όροφος - ΤΚ 10431

210 5237897 [email protected]