Τμηματάρχης: Λαχανιώτη Στυλιανή
Τηλέφωνο: 210 5210632
E-mail: [email protected]

 • Διενεργεί κοινωνικές έρευνες με στόχο την αναγνώριση των δικαιούχων: επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος απροστάτευτων τέκνων, πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας κλπ. (σε συνεργασία με το Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης).
 • Εισηγείται την ένταξη των οικογενειών στο δίκτυο κοινωνικής κατοικίας και στη συνέχεια παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας στους επωφελούμενους όπως κοινωνική έρευνα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πληροφόρηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξή τους (σε συνεργασία με το τμήμα Κοινωνικής Ένταξης).
 • Παρέχει κοινωνική εργασία στα μέλη των Λεσχών Φιλίας (κοινωνική έρευνα, λήψη κοινωνικού ιστορικού, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πληροφόρηση, συμβουλευτική, παραπομπές κ.λπ.) με στόχο την καλύτερη ένταξη στις δραστηριότητες των Λεσχών Φιλίας (σε συνεργασία με το Τμήμα Τρίτης Ηλικίας).
 • Διεξάγει κοινωνικές έρευνες ενηλίκων κατόπιν εισαγγελικών εντολών και μετά από παραπομπή της Περιφέρειας Αττικής για ανθυγιεινές εστίες.
 • Λειτουργεί την Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων Ν. 3961/2011 και Κοινής Υπουργικής Απόφασης 49540/4-5-2011 (ΦΕΚ 877 Β΄) η οποία είναι αρμόδια για την πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν λαμβάνεται εισαγγελική εντολή για την διεξαγωγή σχετικής έρευνας.
 • Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες στις Δημοτικές Κοινότητες κατόπιν αιτήματός τους.
 • Παρέχει πληροφόρηση, συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας.
 • Διεξάγει κοινοτική κοινωνική εργασία και συνεργάζεται με τοπικούς φορείς, συλλόγους, σωματεία, κ.λπ. με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων και συνεργειών.
 • Συνεργάζεται με τα τμήματα της Διεύθυνσης για την εξειδίκευση αναγκών σε εθελοντική εργασία, σε συνεργασία με το τμήμα Καινοτομίας, & Ανθεκτικότητας της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού-Προγραμματισμού, Τεκμηρίωσης και Καινοτομίας .
 • Οργανώνει την προσέλκυση των εθελοντών σε συγκεκριμένες ειδικότητες σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο τμήμα της Διεύθυνσης για την κάλυψη των εκάστοτε αναγκών.
 • Υποδέχεται και αξιολογεί την εμπειρία και τις δεξιοτήτων των υποψήφιων εθελοντών και προτείνει την τοποθέτησή τους στα αντίστοιχα τμήματα.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την παροχή εθελοντικού έργου.
 • Συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία για τον εθελοντισμό του Δήμου που διαχειρίζεται κεντρικά την προσφορά εθελοντών.
 • Παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη στους πολίτες για ότι άπτεται των αρμοδιοτήτων του σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κ.Ε.Α., το Τ.Ε.Β.Α., Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς κ.α.
 • Εποπτεύει και συντονίζει τα Κέντρα Κοινότητας με αρμοδιότητες που περιγράφονται στην ΚΥΑ Δ/23/οικ14435-1135/29-3-2016(ΦΕΚ 854/30-3-2016τ.Β’) πλην των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών.

πληροφορίες