• Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τους απολογισμούς και τους προϋπολογισμούς, ελέγχει τις επιχορηγήσεις που δίδονται σε Ν.Π.Ι.Δ. με κοινωφελείς σκοπούς.
  • Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
  • Υποστηρίζει τη λειτουργία της διαπαραταξιακής επιτροπής για τα φιλανθρωπικά σωματεία.