Τμηματάρχης: Πριόβολου Καλλιόπη
Ταχ. Διεύθυνση: Μαιζώνος 45-47 και Ψαρρών, Αθήνα – Μεταξουργείο, 104 38
Τηλέφωνο: 213 2082997
E-mail: [email protected]

 • Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
 • Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας και αναπηρίας για κάθε νόμιμη χρήση.
 • Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
 • Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
 • Εποπτεύει το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), έχοντας ειδικότερα τη διαχείριση του προσωπικού (χρηστών), τη σύνδεση με το αρμόδιο Υπουργείο, τη διατήρηση του Αρχείου των δικαιολογητικών των ωφελούμενων και την τήρηση στατιστικών στοιχείων.
 • Μεριμνά για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας από τους ωφελούμενους.
 • Υποστηρίζει την λειτουργία της διαπαραταξιακής Ειδικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα επιδοματικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης.
 • Δέχεται ενστάσεις σε περίπτωση μη αποδοχής από τον ενδιαφερόμενο της επιβολής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη.
 • Ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο γραπτώς για τη θετική ή αρνητική έκβαση της ένστασης.
 • Καταχωρεί δια των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και στο ηλεκτρονικό μητρώο τον αριθμό της απόφασης, το διάστημα ισχύος αυτής και την κατηγορία δικαιούχου.
 • Αναρτά σχετικές ανακοινώσεις με τις κατηγορίες των δικαιούχων, το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παρέχει έντυπη και προφορική ενημέρωση.
 • Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν τους ασφαλισμένους τουΟ.Π.Ε.Κ.Α., Ε.Φ.Κ.Α.κ.α. δημότες. Εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.

πληροφορίες

Μαιζώνος 45-47 και Ψαρρών, Αθήνα - Μεταξουργείο, 104 38

213 2082997 [email protected]