• Παρέχει διοικητική μέριμνα για θέματα υγιεινής και ασφάλειας του εργασιακού χώρου σύμφωνα με την νομοθεσία
  • Παρέχει διοικητική υποστήριξη στους Τεχνικούς Ασφαλείας και στους Ιατρούς Εργασίας που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δήμο.
  • Παρέχει μέσω των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, την προμήθεια μέσων και εξοπλισμού.
  • Παρέχει διοικητική υποστήριξη και συνεργάζεται με τους Τεχνικούς Ασφαλείας και στους Ιατρούς Εργασίας για την επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
  • Διενεργεί τις διοικητικές διαδικασίες για την παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων.