/

Τμήμα Περιουσιακών Στοιχείων, Κοινοχρήστων Χώρων, Κτηματολογίου και Κληροδοτημάτων

Τμηματάρχης: Νανούρης Ιωάννης
Τηλέφωνο: 210 5277203
E-mail: [email protected]

 • Τηρεί το αρχείο των κληροδοτημάτων του Δήμου και μεριμνά για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή κληροδοτημάτων σύμφωνα με αιτήσεις ενδιαφερομένων για την κληροδότηση.
 • Μεριμνά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για να περιέλθουν στον Δήμο κληροδοτούμενα ακίνητα.
 • Συγκεντρώνει τους πάσης φύσεως τίτλους της ακίνητης και της κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου και συντάσσει, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Περιβάλλοντος, σχετικά για κάθε ακίνητο σχεδιαγράμματα.
 • Καταρτίζει για κάθε ακίνητο του Δήμου φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεμελιώνουν τα επί του ακινήτου δικαιώματα ιδιοκτησίας του Δήμου.
 • Περιφρουρεί τα δικαιώματα κυριότητας, νομής και κατοχής επί της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
 • Καταρτίζει, για κάθε έναν από τους κοινόχρηστους χώρους, ειδικό φάκελο, ο οποίος περιέχει όλα τα στοιχεία επί των οποίων στηρίζονται τα επ΄ αυτών δικαιώματα του Δήμου, ως και τα σχετικά για κάθε ένα από αυτούς σχεδιαγράμματα.
 • Καταρτίζει πλήρες κτηματολόγιο για όλα τα ακίνητα του Δήμου αστικά και μη κτήματα.
 • Καταρτίζει σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου και το Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης και Εξόδων τους ετήσιους προϋπολογισμούς και απολογισμούς των κληροδοτημάτων και διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς.
 • Τηρεί πλήρες αρχείο κτηματολογίου για όλα τα ακίνητα του Δήμου.
 • Φροντίζει για την ασφάλιση των ακινήτων του Δήμου.

πληροφορίες

Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα

210 5277203 [email protected]