/

Εργαστήριο ΠΟΙΩ του Δήμου Αθηναίων (Athens Municipal Maker Space)

To Maker Space του Δήμου Αθηναίων αποτελεί μια δημόσια δομή που προάγει την τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία. Βασικός της στόχος είναι να δημιουργεί γέφυρες για να καλύψει το ψηφιακό χάσμα και τον τεχνολογικό αναλφαβητισμό, υποστηρίζοντας μια κίνηση που έχει ξεκινήσει σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί η δημιουργική σκέψη σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Προσφέρει σε καθημερινή βάση δωρεάν:
– χρήση υποδομών ψηφιακής κατασκευής με σύγχρονες αλλά και παραδοσιακές τεχνολογίες (από laser cutter και 3d printers σε εργαλεία χειρός)
– επιμορφωτικά σεμινάρια για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων που χρειάζεται κανείς για να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο εργαστήριο, τα οποία προσαρμόζονται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών, ανεξάρτητα από την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και την εξοικείωση με την τεχνολογία. Οι εκπαιδευτικές δράσεις έχουν τη μορφή βιωματικών εργαστηρίων και σεμιναρίων και προσαρμόζονται σε όλες τις κατηγορίες χρηστών, ανεξάρτητα από την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και την εξοικείωση με την τεχνολογία.
Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο ΠΟΙΩ υποστηρίζει ενεργά:

  • Προγράμματα δια βίου μάθησης
  • Καλλιτέχνες
  • Δράσεις DIY (ατομικές ή ομαδικές)
  • Customised επιμορφώσεις για επαγγελματίες (upskilling-reskilling)
  • Start-ups και μικρές επιχειρήσεις
  • Δημιουργικά groups (π.χ. gaming, μόδα, μουσική),
  • όπως επίσης και την Εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Αθηναίων.

Είναι η πρώτη δημοτική δομή του είδους της στην Ελλάδα, σχεδιασμένη, ώστε να βοηθάει το κοινό να αναπτύξει και να εξελίξει τις ψηφιακές του δεξιότητες. Υπάγεται στη ∆ιεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης του Δήμου και λειτουργεί με την επιστημονική επιμέλεια του Εργαστηρίου Μεταβαλλόμενων Ευφυών Περιβαλλόντων (TUC ΤΙΕ Lab) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ΔΑΕΜ Α.Ε. του Δήμου Αθηναίων είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση εργασιών και υπηρεσιών του Εργαστηρίου.

Βρίσκεται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών &, Πειραιώς 144), σε έναν ειδικά διαμορφωμένο ισόγειο χώρο 290τ.μ.. Περιλαμβάνει μηχανήματα και ψηφιακά εργαλεία σχεδιασμού, εκτύπωσης και κατασκευής (laser cutters, 3d printers, CNC router κ.ά.), καθώς και ποικίλα εργαλεία χειρός για την κατασκευή αντικειμένων.

Ώρες λειτουργίας: 08:00-20:00, καθημερινά κατόπιν ραντεβού.

Περισσότερες πληροφορίες στο 210 347 2766 και στο www.facebook.com/athensmunicipalmakerspace