22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 08:56

25/07/2022 – 05/08/2022: Ανακοίνωση πρόσληψης πεντακοσίων είκοσι (520) ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανασυνταχθείς Πίνακας Αποτελεσμάτων της υπ’αριθ. πρωτ. 205208/22-07-2022 ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη 520 ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθ. πρωτ. 205208/22-07-2022 Ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη 520 ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων  της υπ’αριθ. πρωτ. 205208/22-07-2022 ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη 520 ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 205208/22-07-2022 Ανακοίνωση , το παράρτημα και η αίτηση, που αφορoύν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πεντακοσίων είκοσι (520) ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων πλήρους απασχόλησης για διδακτικό έτος 2022-2023 .

Ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένων Αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 έως και Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 .

ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438, Αθήνα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, υπόψιν κου Γιαννέλη (τηλ. επικοινωνίας: 2105277450, 2105277480, 2105277484, 2105277452, 21052777078, 2105277509, 2105277510, 2105277514, 2105277516, 2105277520).

Δείτε παρακάτω: