02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 09:04

Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων  της υπ’αριθ. πρωτ. 205208/22-07-2022  Ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη 520 ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανασυνταχθείς Πίνακας Αποτελεσμάτων της υπ’αριθ. πρωτ. 205208/22-07-2022 ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη 520 ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων

Δημοσιεύονται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας καθώς και ο Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων της υπ’αριθ. πρωτ. 205208/22-07-2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη 520 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων.

Δείτε παρακάτω: