Τμηματάρχης: Λώλη Ελένη
Τηλέφωνα:  2102015510-1, 2108836200, 2144088800
E-mail: [email protected]

 • Προωθεί την ολοκληρωμένη υποστήριξη της υγείας, παρέχοντας συνδυασμένες υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικών /Κοινωνικών Υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες των πολιτών. Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας δημόσιας υγείας, προαγωγής και αγωγής της υγείας καθώς και πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης. Οι Συμβουλευτικές /Κοινωνικές Υπηρεσίες αφορούν στην παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης από Συμβούλους Υποδοχής και Εξυπηρέτησης, νομική υποστήριξη, υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και υπηρεσίες συμβουλευτικής στην κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και δράσεις σε επίπεδο κοινότητας από κοινωνικούς επιστήμονες που εξειδικεύονται στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.
 • Διασυνδέει τις υπηρεσίες των Δημοτικών Ιατρείων με τις άλλες υπηρεσίες της Διεύθυνσης με στόχο την παραπομπή και καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων
 • Μεριμνά για την οργάνωση και την καλή λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα του Τμήματος (διακινεί την έντυπη / ηλεκτρονική αλληλογραφίας, τηρεί τα σχετικά αρχεία, τηρεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο, αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου κ.τ.λ.)
 • Έχει την ευθύνη για τη μελέτη, την τήρηση και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων, την χωροταξική κατανομή και την εύρυθμη λειτουργικότητα των Δημοτικών Ιατρείων.
 • Υλοποιεί προγράμματα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας και την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών μέσω του δικτύου υγιών πόλεων.
 • Εισηγείται και αναλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας που εκπονούν και χρηματοδοτούν εθνικοί , περιφερειακοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί.
 • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα (σχολεία – λέσχες φιλίας κ.α.).
 • Υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με φορείς, όπως Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., επιστημονικούς φορείς, συλλόγους κ.α.
 • Προγραμματίζει και συνεργάζεται με το Τμήμα Οργάνωσης Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.
 • Συντονίζει το προσωπικό των Δημοτικών Ιατρείων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του, την άρτια εξυπηρέτηση των ωφελουμένων των παρεχόμενων υπηρεσιών με την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις.
 • Πραγματοποιεί συνταγογραφήσεις φαρμάκων, παρακλινικών εξετάσεων σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους δικαιούχους και εκδίδει τις σχετικές γνωματεύσεις. Διενεργεί βασικές εργαστηριακές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου.
 • Παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής και ορθοδοντικής φροντίδας.
 • Διενεργεί εμβολιασμούς και φυματινοαντιδράσεις σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Ενηλίκων.
 • Συνεργάζεται με φορείς για την παροχή ειδικών προγραμμάτων για παιδιά και περιγεννητική υγεία πριν και μετά τον τοκετό.