• Αναλαμβάνει την καταγραφή των προβλημάτων που σχετίζονται με το ιστορικό κέντρο της πόλης, με σκοπό την προστασία της δημόσιας εικόνας του κέντρου της Αθήνας και ανάδειξη του ιδιαίτερου πολιτιστικού χαρακτήρα του.
  • Διατηρεί σημεία πληροφόρησης στο Ιστορικό κέντρο της πόλης, για την ενημέρωση πολιτών και τουριστών αναφορικά με τους ιστορικούς και αρχαιολογικούς τόπους της πόλης, μουσεία, εκδηλώσεις κ.λπ.