/

Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

Τμηματάρχης: Χύτα Βίκυ
Τηλέφωνο: 210 3722010
E-mail: [email protected]

 • Έχει την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης κάθε είδους εκδήλωσης του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, τελετές, δεξιώσεις, κ.λπ.), καθώς και προγράμματος προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
 • Επιμελείται τη διοργάνωση, υποδοχή, φιλοξενία και ξενάγηση ξένων προσωπικοτήτων ή και ομάδων ημεδαπών και αλλοδαπών.
 • Επιμελείται όλων των διαδικασιών μετάβασης Δημοτικής Αντιπροσωπείας στο Εξωτερικό (Δημάρχου, Συμβούλων, Υπηρεσιακών Παραγόντων).
 • Επιμελείται και διοργανώνει εκδηλώσεις βραβεύσεων και τιμητικών διακρίσεων.
 • Επεξεργάζεται και προωθεί αρμοδίως όλα τα οικονομικά θέματα.
 • Διενεργεί, μετά από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διαδικασίες προμήθειας των ειδών ή υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την ορθή διοργάνωση των εκδηλώσεων που προαναφέρθηκαν.
 • Προωθεί, αναπτύσσει τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στις διεργασίες της Πολιτικής Αστικής Ατζέντας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με τα σχετικά δίκτυα πόλεων και Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.
 • Προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις μεταξύ Δήμου και Διεθνών, Ευρωπαϊκών Οργανισμών καθώς και Οργανώσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Προωθεί τη συνεργασία και ανάπτυξη σχέσεων του Δήμου και με άλλες οργανώσεις αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος, με πόλεις του εξωτερικού και με κράτη που η εκάστοτε Δημοτική Αρχή επιλέγει να αναπτύξει σχέσεις και να έχει ειδική συνεργασία.
 • Προωθεί, αναπτύσσει και καλλιεργεί τις σχέσεις τεχνικής, επιστημονικής, πολιτιστικής συνεργασίας με φορείς και με δίκτυα πόλεων του Εξωτερικού, σε συνεργασία με τους Φορείς του Δήμου.
 • Μεριμνά για την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Δήμου στο Εξωτερικό και συντονίζει τις εργασίες των πάσης φύσεως συνεδρίων στα οποία μετέχει ο Δήμος.

Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πολιτών
Τηλέφωνο: 210 3722181, 210 3722163
E-mail: [email protected]

 • Οργανώνει συνεντεύξεις τύπου και φροντίζει για τη γενικότερη εξυπηρέτηση και παροχή πληροφοριών που αφορούν στις δραστηριότητες του Δημάρχου αλλά και στις πρωτοβουλίες των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Παρακολουθεί τον ημερήσιο Τύπο. Λαμβάνει γνώση και τηρεί αρχείο δημοσιευμάτων και φωτογραφιών του ημερήσιου Τύπου, των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και του διαδικτύου, που αφορούν τον Δήμαρχο και τον Δήμο.
 • Ενημερώνει με δημοσιεύματα την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.cityofathens.gr.
 • Απαντά εγγράφως, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε σχόλια εφημερίδων και άλλων ΜΜΕ που αφορούν το Δήμαρχο και τη Δημοτική αρχή.
 • Διατηρεί φωτογραφικό αρχείο.
 • Διαχειρίζεται τη Δικτυακή Πύλη του δήμου με συγκέντρωση υλικού από τις υπηρεσίες και εισαγωγή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου. Συνεργάζεται προς τούτο με την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης.

Αθηνάς 63, 10552 Αθήνα

210 3722010 [email protected]