Ο Δήμος Αθηναίων σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 120257/22-04-2019 (ΑΔΑ: 6Ο2ΧΩ6Μ-2ΓΒ) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών «μισθώματα μεταφορικών μέσων» για τη μεταφορά των φιλοξενούμενων παιδιών και των ατόμων Γ’ ηλικίας από και προς τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών για το 2019 για τις ανάγκες του Τμήματος Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ ευρώ (23.808,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά κριθεί συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής και σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης, από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016) και σε κάθε περίπτωση όχι πριν την 24/06/2019 (ημερομηνία έναρξης της πρώτης αποστολής) και η διάρκειά της θα είναι για τέσσερις (4) μήνες.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Δευτέρα 06 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, κ. Μ. Γιακουμής, Τηλ: 213 2082562, κ.Κυτίδης τηλ.: 210 5277562 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected], [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 5223142, email: [email protected]

Ημερομηνία: 
Πεμ, 25/04/2019 - 09:00 - Δευ, 06/05/2019 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς214.77 KB
Τεχνική Μελέτη354.44 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς21.08 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.