Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ειδών κατασκήνωσης (Τέντες)» για τις ανάγκες του Τμήματος Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια βίου Μάθησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 115069/17-04-2019 (ΑΔΑ:6Ο6ΡΩ6Μ-ΠΤΩ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων επτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (10.719,90 €)συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια υλικών ορίζεται το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Τα προς προμήθεια υλικά και εργασίες τοποθέτησης τους θα υποδειχθούν από αρμόδιο υπάλληλο της αναθέτουσας υπηρεσίας (Παιδικές Εξοχές στον Άγιο Ανδρέα Αττικής).

Η μεταφορά των Υλικών Θα γίνει με Εύθηνη και έξοδα του προμηθευτή.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 13:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Παιδικών Εξοχών της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας Παιδείας & Διά βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων, κ. Γιακουμής Μ. , Τηλ: 213 2082562, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]. Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Προκόπιος Παπαδημητρίου, τηλ. 213 2082910, email: p.papadimitriou@athens.gr

Ημερομηνία: 
Παρ, 19/04/2019 - 09:00 - Τετ, 24/04/2019 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Συγγραφή Υποχρεώσεων - Στοιχεία Προϋπολογισμού - Τιμολόγιο386.67 KB
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς109.44 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.