Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2019
Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2019
Ημ/νια: 13/05/2019 13:25:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣΗΓΩ6Μ-ΩΕ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 329/2018
Θέμα: ΑΔ 329/2018
Ημ/νια: 13/05/2019 13:05:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 62Ξ6Ω6Μ-6Ο4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 309/2018
Θέμα: ΕΔ 309/2018
Ημ/νια: 13/05/2019 12:13:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Γ8ΒΩ6Μ-Δ3Λ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ,ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ ΑΠΟ 27-3-2019 ΕΩΣ 29-3-2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ,ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ ΑΠΟ 27-3-2019 ΕΩΣ 29-3-2019.
Ημ/νια: 13/05/2019 12:09:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 78ΟΑΩ6Μ-ΗΗΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤO ΙΝΣΜΠΟΥΡΚ ΑΠΟ 26-3-19 ΕΩΣ 30-3-2019
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤO ΙΝΣΜΠΟΥΡΚ ΑΠΟ 26-3-19 ΕΩΣ 30-3-2019
Ημ/νια: 13/05/2019 12:05:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΠ3Ω6Μ-ΑΣΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Μάιο 2019»
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Μάιο 2019»
Ημ/νια: 12/05/2019 14:09:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ32ΗΩ6Μ-Η4Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Μάιο 2019»
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες και Νυκτερινές ώρες των Μονίμων Υπαλλήλων της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Μάιο 2019»
Ημ/νια: 12/05/2019 14:09:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ32ΗΩ6Μ-Η4Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Μάιο 2019».
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Μάιο 2019».
Ημ/νια: 12/05/2019 14:04:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΦΞΩ6Μ-ΘΦΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
« Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Μάιο 2019».
Θέμα: « Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας, καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου της Δ/νσης Δημοτικής Περιουσίας για το μήνα Μάιο 2019».
Ημ/νια: 12/05/2019 14:04:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΦΞΩ6Μ-ΘΦΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΑΝΙΗΛ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΑΝΙΗΛ
Ημ/νια: 12/05/2019 12:49:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΤΘΩ6Μ-836
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΑΝΙΗΛ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΑΝΙΗΛ
Ημ/νια: 12/05/2019 12:49:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΝΤΘΩ6Μ-836
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημ/νια: 12/05/2019 12:11:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΟΚΩ6Μ-Π97
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημ/νια: 12/05/2019 12:11:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΟΚΩ6Μ-Π97
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΠΑΤΑΤΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΠΑΤΑΤΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
Ημ/νια: 12/05/2019 12:08:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΠ1Ω6Μ-Β3Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΠΑΤΑΤΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΠΑΤΑΤΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
Ημ/νια: 12/05/2019 12:08:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΙΠ1Ω6Μ-Β3Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΜΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΜΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημ/νια: 12/05/2019 12:05:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΨΑΩ6Μ-ΗΙΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΜΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΜΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ημ/νια: 12/05/2019 12:05:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟΨΑΩ6Μ-ΗΙΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΛΥΤΡΑ ΑΡΕΤΗ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΛΥΤΡΑ ΑΡΕΤΗ
Ημ/νια: 12/05/2019 12:03:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙΞΚΩ6Μ-Ο1Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΛΥΤΡΑ ΑΡΕΤΗ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ (67ο ΕΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ) ΛΥΤΡΑ ΑΡΕΤΗ
Ημ/νια: 12/05/2019 12:03:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙΞΚΩ6Μ-Ο1Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ημ/νια: 12/05/2019 11:58:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΟ68Ω6Μ-ΡΩ1
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.