/

Δήμος Αθηναίων

Στην ενότητα αυτή, θα βρείτε πληροφορίες (διευθύνσεις, τηλέφωνα, αρμοδιότητες κλπ.) σχετικά με την οργανωτική δομή του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή το Γραφείο Δημάρχου, τους Αντιδημάρχους, τον Γενικό Γραμματέα, το Δημοτικό Συμβούλιο, τις Δημοτικές Κοινότητες, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τις Υπηρεσίες, καθώς επίσης και για όλες τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς του Δήμου Αθηναίων.

 

 

 

Δείτε εδώ το Νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων ( ΦΕΚ 5713Β΄ – 19/12/2018).