Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ορθή Επανάληψη της με ΑΠ: 092492/08-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΦΣΩ6Μ-20Α) Συμπλήρωσης Προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/
Θέμα: Ορθή Επανάληψη της με ΑΠ: 092492/08-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ6ΦΣΩ6Μ-20Α) Συμπλήρωσης Προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2021
Ημ/νια: 10/05/2021 18:54:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΓ9ΦΩ6Μ-ΤΧΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και αργίες υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης για το μήνα Μάιο του 2021.
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής απασχόλησης καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και αργίες υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης για το μήνα Μάιο του 2021.
Ημ/νια: 10/05/2021 14:26:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9208Ω6Μ-1ΞΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης ααποκέντρωσης & Διοίκησης για το μήνα Μάϊο του 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και αργίες των μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης ααποκέντρωσης & Διοίκησης για το μήνα Μάϊο του 2021
Ημ/νια: 10/05/2021 14:10:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΦΟΩ6Μ-9ΨΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 293151/30-12-2020 απόφασής ως προς την συμμετοχή των εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στην Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ
Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 293151/30-12-2020 απόφασής ως προς την συμμετοχή των εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στην Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ"
Ημ/νια: 10/05/2021 13:32:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 93Ζ2Ω6Μ-3ΝΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση για την παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας ΙΖΥ 1643 όχημα, ατόμου με αναπηρία, στην οδό Ανδριτσαίνης 30 .
Θέμα: Απόφαση για την παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης για το με αρ. κυκλοφορίας ΙΖΥ 1643 όχημα, ατόμου με αναπηρία, στην οδό Ανδριτσαίνης 30 .
Ημ/νια: 10/05/2021 13:21:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗ7ΚΩ6Μ-Η98
Κατηγορίες: Διαύγεια
ορθή επανάληψη Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα για το μήνα Απρίλιο 2021
Θέμα: ορθή επανάληψη Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των μονίμων υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα για το μήνα Απρίλιο 2021
Ημ/νια: 10/05/2021 10:19:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ1ΒΣΩ6Μ-ΨΦΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα για το μήνα Απρίλιο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Γενικού Γραμματέα για το μήνα Απρίλιο 2021
Ημ/νια: 10/05/2021 10:15:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω53ΙΩ6Μ-13Α
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μετακίνηση εντός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων για το μήνα Μάιο 2021
Θέμα: Μετακίνηση εντός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων για το μήνα Μάιο 2021
Ημ/νια: 10/05/2021 09:10:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ω9ΤΩ6Μ-ΕΟΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΜΗΝΩΝ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2 ΜΗΝΩΝ
Ημ/νια: 09/05/2021 07:47:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 65ΡΠΩ6Μ-ΞΔΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συμπλήρωση της με Α.Π.101411/15.04.2021 Απόφασης Δημάρχου για έγκριση της κατ΄εξαίρεση οδήγησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Καθ/τας - Ανακύκλωσης από πέντε (5)
Θέμα: Συμπλήρωση της με Α.Π.101411/15.04.2021 Απόφασης Δημάρχου για έγκριση της κατ΄εξαίρεση οδήγησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Καθ/τας - Ανακύκλωσης από πέντε (5)
Ημ/νια: 07/05/2021 18:29:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΧΣΨΩ6Μ-2ΧΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ημ/νια: 07/05/2021 13:40:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΚΓΩ6Μ-ΔΙΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΔΟΥ ΕΛΣΙΝ4 & ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 & ΙΑΝ/ΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΔΟΥ ΕΛΣΙΝ4 & ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 & ΙΑΝ/ΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Ημ/νια: 07/05/2021 12:59:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΙ4Ω6Μ-8ΚΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14
Ημ/νια: 07/05/2021 12:57:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚ3ΛΩ6Μ-440
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΜΩΝΟΣ 9 & ΑΣΤΡΟΥΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΜΩΝΟΣ 9 & ΑΣΤΡΟΥΣ
Ημ/νια: 07/05/2021 12:54:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΙΔΩ6Μ-ΣΨΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΜΩΝΟΣ 9 & ΑΣΤΡΟΥΣ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΙΜΩΝΟΣ 9 & ΑΣΤΡΟΥΣ
Ημ/νια: 07/05/2021 12:52:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΑΗΩ6Μ-ΟΞΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 49
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 49
Ημ/νια: 07/05/2021 12:49:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΖΖΩ6Μ-ΣΤΝ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 372
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 372
Ημ/νια: 07/05/2021 12:46:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ω65Ω6Μ-Σ2Ν
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 372
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 372
Ημ/νια: 07/05/2021 12:43:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8Μ2Ω6Μ-ΕΣ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 372
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2021 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 372
Ημ/νια: 07/05/2021 12:41:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΡΦΩ6Μ-ΚΑ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Συμπλήρωση της με Α.Π.101411/15.04.2021 Απόφασης Δημάρχου για έγκριση της κατ΄εξαίρεση οδήγησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Καθ/τας - Ανακύκλωσης από πέντε (5)
Θέμα: Συμπλήρωση της με Α.Π.101411/15.04.2021 Απόφασης Δημάρχου για έγκριση της κατ΄εξαίρεση οδήγησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Δ/νσης Καθ/τας - Ανακύκλωσης από πέντε (5)
Ημ/νια: 07/05/2021 18:29:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΧΣΨΩ6Μ-2ΧΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Τηλ.  
210 5277000 

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.