Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 27/03/2020 18:06:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΥΛΔΩ6Μ-ΕΗ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ‘’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19’’,
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ‘’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19’’,
Ημ/νια: 27/03/2020 16:54:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΒΚΩ6Μ-1ΤΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη μερική ανάκληση της δέσμευσης οικονομικού έτους 2020 κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (4.516,74€) συμπερ. ΦΠΑ 24% στον ΚΑ 6631.001 Φορέα 10 Δ/νση 4 «Προμήθεια υγειονομικού υλικού» λόγω
Θέμα: Τη μερική ανάκληση της δέσμευσης οικονομικού έτους 2020 κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (4.516,74€) συμπερ. ΦΠΑ 24% στον ΚΑ 6631.001 Φορέα 10 Δ/νση 4 «Προμήθεια υγειονομικού υλικού» λόγω ανακατανομής των πιστώσεων στα οικονομικά έτη 2020 και 2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται στο στάδιο της διακήρυξης, σύμφωνα με την 1065/23-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΗΦΩ6Μ-Μ2Α) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής.
Ημ/νια: 27/03/2020 15:20:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ψ0ΥΩ6Μ-086
Κατηγορίες: Διαύγεια
για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού ασφαλείας (Ακτινοσκοπικής συσκευής x-ray ελέγχου αλληλογραφίας, δεμάτων και χειραποσκευών) για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων (Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών -Πλατεία Κοτζιά).
Θέμα: για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού ασφαλείας (Ακτινοσκοπικής συσκευής x-ray ελέγχου αλληλογραφίας, δεμάτων και χειραποσκευών) για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων (Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών -Πλατεία Κοτζιά).
Ημ/νια: 27/03/2020 15:14:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΑΩΩ6Μ-ΣΡΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
για την αντιμετώπιση της δαπάνης ''Προμήθεια έτοιμου φαγητού (μεσημβρινό) για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αθήνας'' για το σχολικό έτος 2019-2020.
Θέμα: για την αντιμετώπιση της δαπάνης ''Προμήθεια έτοιμου φαγητού (μεσημβρινό) για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αθήνας'' για το σχολικό έτος 2019-2020.
Ημ/νια: 27/03/2020 15:05:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ3ΗΩ6Μ-ΙΜ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου ''Επισκευή-Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην 7η Δ.Κ.'' για την αποπληρωμή της με Α.Π.275636/29-10-2019 σύμβασης
Θέμα: για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου ''Επισκευή-Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην 7η Δ.Κ.'' για την αποπληρωμή της με Α.Π.275636/29-10-2019 σύμβασης
Ημ/νια: 27/03/2020 14:45:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ6ΒΩ6Μ-ΦΡΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
για την αντιμετώπιση ης δαπάνης πληρωμής των τελών χρήσης συχνοτήτων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), που χρησιμοποιούνται από τα οχήματα με έργο τον καθαρισμό της πόλης του Δ. Αθηναίων, με τα αντίστοιχα κέντρα επικοινωνία
Θέμα: για την αντιμετώπιση ης δαπάνης πληρωμής των τελών χρήσης συχνοτήτων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), που χρησιμοποιούνται από τα οχήματα με έργο τον καθαρισμό της πόλης του Δ. Αθηναίων, με τα αντίστοιχα κέντρα επικοινωνίας.
Ημ/νια: 27/03/2020 14:33:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΤΩΚΩ6Μ-ΗΣΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 7ος ΛΟΓ. ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΑ 160/2016 2ης & 3ης Δ.Κ.. ΣΥΜΒ. 117237/08-05-2018 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ι.Π ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 370/2019 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΣΧΕΤ.ΤΟ Χ.Ε.1o Α01007/2018 ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛ. ΣΥΝ.( ΧΡΩΣΤΑΕΙ 8.406,70
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 7ος ΛΟΓ. ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΑ 160/2016 2ης & 3ης Δ.Κ.. ΣΥΜΒ. 117237/08-05-2018 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ι.Π ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 370/2019 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΣΧΕΤ.ΤΟ Χ.Ε.1o Α01007/2018 ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛ. ΣΥΝ.( ΧΡΩΣΤΑΕΙ 8.406,70 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ***
Ημ/νια: 27/03/2020 14:09:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ89Ω6Μ-Α47
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021
Ημ/νια: 27/03/2020 14:01:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΙΖ0Ω6Μ-ΛΞΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 27/03/2020 18:06:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΡΥΛΔΩ6Μ-ΕΗ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ‘’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19’’,
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ‘’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19’’,
Ημ/νια: 27/03/2020 16:54:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΒΚΩ6Μ-1ΤΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τη μερική ανάκληση της δέσμευσης οικονομικού έτους 2020 κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (4.516,74€) συμπερ. ΦΠΑ 24% στον ΚΑ 6631.001 Φορέα 10 Δ/νση 4 «Προμήθεια υγειονομικού υλικού» λόγω
Θέμα: Τη μερική ανάκληση της δέσμευσης οικονομικού έτους 2020 κατά το συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (4.516,74€) συμπερ. ΦΠΑ 24% στον ΚΑ 6631.001 Φορέα 10 Δ/νση 4 «Προμήθεια υγειονομικού υλικού» λόγω ανακατανομής των πιστώσεων στα οικονομικά έτη 2020 και 2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται στο στάδιο της διακήρυξης, σύμφωνα με την 1065/23-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΗΦΩ6Μ-Μ2Α) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής.
Ημ/νια: 27/03/2020 15:20:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ψ0ΥΩ6Μ-086
Κατηγορίες: Διαύγεια
για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού ασφαλείας (Ακτινοσκοπικής συσκευής x-ray ελέγχου αλληλογραφίας, δεμάτων και χειραποσκευών) για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων (Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών -Πλατεία Κοτζιά).
Θέμα: για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού ασφαλείας (Ακτινοσκοπικής συσκευής x-ray ελέγχου αλληλογραφίας, δεμάτων και χειραποσκευών) για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Αθηναίων (Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών -Πλατεία Κοτζιά).
Ημ/νια: 27/03/2020 15:14:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΑΩΩ6Μ-ΣΡΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
για την αντιμετώπιση της δαπάνης ''Προμήθεια έτοιμου φαγητού (μεσημβρινό) για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αθήνας'' για το σχολικό έτος 2019-2020.
Θέμα: για την αντιμετώπιση της δαπάνης ''Προμήθεια έτοιμου φαγητού (μεσημβρινό) για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αθήνας'' για το σχολικό έτος 2019-2020.
Ημ/νια: 27/03/2020 15:05:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔ3ΗΩ6Μ-ΙΜ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου ''Επισκευή-Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην 7η Δ.Κ.'' για την αποπληρωμή της με Α.Π.275636/29-10-2019 σύμβασης
Θέμα: για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου ''Επισκευή-Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην 7η Δ.Κ.'' για την αποπληρωμή της με Α.Π.275636/29-10-2019 σύμβασης
Ημ/νια: 27/03/2020 14:45:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛ6ΒΩ6Μ-ΦΡΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
για την αντιμετώπιση ης δαπάνης πληρωμής των τελών χρήσης συχνοτήτων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), που χρησιμοποιούνται από τα οχήματα με έργο τον καθαρισμό της πόλης του Δ. Αθηναίων, με τα αντίστοιχα κέντρα επικοινωνία
Θέμα: για την αντιμετώπιση ης δαπάνης πληρωμής των τελών χρήσης συχνοτήτων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), που χρησιμοποιούνται από τα οχήματα με έργο τον καθαρισμό της πόλης του Δ. Αθηναίων, με τα αντίστοιχα κέντρα επικοινωνίας.
Ημ/νια: 27/03/2020 14:33:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΤΩΚΩ6Μ-ΗΣΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 7ος ΛΟΓ. ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΑ 160/2016 2ης & 3ης Δ.Κ.. ΣΥΜΒ. 117237/08-05-2018 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ι.Π ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 370/2019 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΣΧΕΤ.ΤΟ Χ.Ε.1o Α01007/2018 ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛ. ΣΥΝ.( ΧΡΩΣΤΑΕΙ 8.406,70
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 7ος ΛΟΓ. ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΑ 160/2016 2ης & 3ης Δ.Κ.. ΣΥΜΒ. 117237/08-05-2018 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ι.Π ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 370/2019 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΣΧΕΤ.ΤΟ Χ.Ε.1o Α01007/2018 ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΛ. ΣΥΝ.( ΧΡΩΣΤΑΕΙ 8.406,70 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ***
Ημ/νια: 27/03/2020 14:09:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΑ89Ω6Μ-Α47
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021
Ημ/νια: 27/03/2020 14:01:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΙΖ0Ω6Μ-ΛΞΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Η ΥΠΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Η ΥΠΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 27/03/2020 13:58:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΚΜΩ6Μ-2ΚΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Η ΥΠΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Η ΥΠΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ημ/νια: 27/03/2020 13:58:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΤΚΜΩ6Μ-2ΚΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.