Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΜΑΡΑ & ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΜΑΡΑ & ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ
Ημ/νια: 09/09/2019 13:52:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΙΣΩ6Μ-ΠΑΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ 6
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΥΛΗΒΡΙΑΣ 6
Ημ/νια: 09/09/2019 13:46:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΟΗΕΩ6Μ-ΔΚ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Θέμα: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Ημ/νια: 09/09/2019 13:43:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 96Γ8Ω6Μ-4Θ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 57
Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 57
Ημ/νια: 09/09/2019 13:40:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΒΛ7Ω6Μ-Χ79
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΨΑΘΑΣ ΔΗΜΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΨΑΘΑΣ ΔΗΜΟΣ
Ημ/νια: 08/09/2019 11:32:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ957Ω6Μ-22Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ημ/νια: 08/09/2019 11:29:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΤ0Ω6Μ-Ρ28
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
Ημ/νια: 08/09/2019 11:27:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΙΕΩ6Μ-ΡΙΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ημ/νια: 08/09/2019 11:21:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 686ΩΩ6Μ-ΡΦΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ημ/νια: 08/09/2019 11:11:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦΦ5Ω6Μ-ΕΦΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Θέμα: ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ημ/νια: 08/09/2019 11:07:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΦ4ΔΩ6Μ-ΠΑΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΠΑΡΑΤΑΣΙΟΥΧΩΝ (ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΑ) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜ.ΧΡΟΝΟΥ,ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ 1353 ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛ,1354 ΜΗΧΑΝ,1355 ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛ,1356 ΜΗΧΑΝΟΛ.ΕΩΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΠΑΡΑΤΑΣΙΟΥΧΩΝ (ΑΣΦΑΛ.ΜΕΤΡΑ) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜ.ΧΡΟΝΟΥ,ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ 1353 ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛ,1354 ΜΗΧΑΝ,1355 ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛ,1356 ΜΗΧΑΝΟΛ.ΕΩΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΩΝ.
Ημ/νια: 08/09/2019 10:19:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΣΑΩ6Μ-873
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019. Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.(ΜΙΣΘ.ΔΙΕΥΘ.1348 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & 1352 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019. Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ.(ΜΙΣΘ.ΔΙΕΥΘ.1348 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & 1352 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ)
Ημ/νια: 08/09/2019 10:15:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΘ9Ω6Μ-Ι6Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.
Ημ/νια: 08/09/2019 10:13:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΩΝΩ6Μ-ΝΛΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ημ/νια: 08/09/2019 10:10:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΒΖΚΩ6Μ-4ΨΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μετακίνηση εντός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για το μήνα Σεπτέμβριο 2019
Θέμα: Μετακίνηση εντός έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής για το μήνα Σεπτέμβριο 2019
Ημ/νια: 06/09/2019 15:21:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω8Ε8Ω6Μ-Ε2Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αίτηση έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00) από τον ΚΑ 6422.001 Φ10 του προυπολογισμού εξόδων έτους 2019, για τη μετάβαση του Γενικού Γραμματέα, κ. Τσιατσιάμη στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του στη ΔΕΘ.
Θέμα: Αίτηση έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00) από τον ΚΑ 6422.001 Φ10 του προυπολογισμού εξόδων έτους 2019, για τη μετάβαση του Γενικού Γραμματέα, κ. Τσιατσιάμη στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή του στη ΔΕΘ.
Ημ/νια: 06/09/2019 14:45:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓ4ΗΩ6Μ-1ΟΣ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυήσεων και μη απαίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για το έργο «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων για τις επτά Δημοτικές Κοινότητες, έτους 2016»
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων και μη απαίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για το έργο «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων για τις επτά Δημοτικές Κοινότητες, έτους 2016»
Ημ/νια: 06/09/2019 14:05:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΠΜΩ6Μ-2ΣΑ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή του από 08.08.2019 1ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της διεθνούς, ενιαίας, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης ανάδειξης προμηθευτών/χορηγητών, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Θέμα: Αποδοχή του από 08.08.2019 1ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της διεθνούς, ενιαίας, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης ανάδειξης προμηθευτών/χορηγητών, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.753.895,34€ συμπ/νου ΦΠΑ 13% και 24%, που αφορά στην επανάληψη και επαναδημοσίευση της διαγωνιστικής διαδικασίας για ομάδες/άρθρα στα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά.
Ημ/νια: 06/09/2019 11:23:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΡΕΩ6Μ-9ΚΥ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.
Ημ/νια: 06/09/2019 11:08:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΗΜΩ6Μ-Φ3Ζ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ.
Ημ/νια: 06/09/2019 11:05:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΘΖΩ6Μ-ΟΧ0
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.