Υιοθεσία Ανηλίκου

τμήμα γεννήσεων, τμήμα γεννήσεων

Χρήσιμες Πληροφορίες για τη Διαδικασία:

Σε περίπτωση που κλείσετε ραντεβού για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω πληροφορίες καθώς και να έχετε μαζί σας τα παρακάτω έγγραφα:

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Η σύνταξη της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης  τέκνου που υιοθετείται, πραγματοποιείται στο Ληξιαρχείο του Δ.Αθηναίων  ΜΟΝΟ αν οι θετοί γονείς είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δ.Αθηναίων.

Υπόχρεοι προς δήλωση υιοθεσίας είναι οι θετοί γονείς ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τους θετούς γονείς.

Απαιτούνται:

  • Δικαστική Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή Απόφαση Αλλοδαπής Δικαστικής Αρχής με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά που συνοδεύεται με Δεδικασμένο από Ελληνικό δικαστήριο
  • Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της πόλης που εκδόθηκε η Δικαστική Απόφαση
  • Πιστοποιητικό Τελεσιδικίας
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του/των γονέα/ων (Αν οι γονείς δεν έχουν κοινή Οικ.Μερίδα θα πρέπει να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και για τους δύο γονείς)
  • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
  • Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (αν έχει γεννηθεί στην ημεδαπή) ή Πιστοποιητικό Γέννησης (αν έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή με την απαραίτητη σφραγίδα που αποδεικνύει τη γνησιότητα του εγγράφου) του τέκνου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105277934Τόπος Διενέργειας Ραντεβού

Τμήμα Γεννήσεων: Δημαρχιακό Μέγαρο, Αθηνάς 63 – Ισόγειο (Θυρίδα 9)